Jens Christensen Vestad (1687-1758)

Gårdene ved Kapp hvor Jens bodde: Haug, Faukal og Vestad. I tillegg bodde han en periode på Børstad i Vardal vest for Gjøvik. Trykk på kartet for å forstørre.
(Kartkilde: Norgesglasset)

Jens ble sannsynligvis født ca 1687. Han giftet seg 1718 med Berte Pedersdatter Faukal, og bodde da på Haug. Ifølge Røse kom Jens snart etter bryllupet med Berte til presteeiendommen Børstad i Vardal, visstnok som forpakter eller gardsbestyrer. Han er registrert som Jens Christensen Børstad ved skiftet etter Bertes bror Ole i 1720. De får sønnene Peder og Ole, som sannsynligvis begge er født i Vardal (uten at deres dåp er registrert i kirkeboka), sønnen Christen er døpt i Vardal i 1725, og datteren Marit er døpt på Toten i 1729. Familien har da kommet til gården Faukalstuen, så de må ha flyttet tilbake til Toten før 1729

Berte dør i 1731, bare 33 år gammel, og Jens gifter seg på nytt samme år med Mari Pålsdatter fra Rustad. Med henne får han ytterligere to barn på Faukalstuen, Berte (f. 1732) og Anders (f. 1735). I 1740 kjøper Jens gården Vestad, ca 1 km fra Faukal, hvor han blir boende til sin død. Jens dør i 1758, og alderen hans oppgis da til 71 år.