Christen Isachsen Haug (1657-1742)

Haug gård på Toten markert med rød firkant. Trykk på kartet for å forstørre.
(Kartkilde: Norgesglasset)

Christen er det eldste leddet vi kjenner så langt i farslinjen. Han ble født rundt 1657, og var bruker på Haug, Nordlia på Østre Toten fra midten av 1690-åra. Det er da nevnt en Christen Houg som fadder for Madtz Jøransets barn i 1695, 1697 og 1700. Det er også nevnt en Christen Houg i militære ruller for Toten i 1697 og 1700 under en legd som stilte med soldater. Iflg Røse bygslet Christen gården Haug av skyld 3/4 skpd tunge. Haug eides av den rike Jens Guttormson Askim på Sogstad, men på skiftet etter denne benyttet Christen anledningen til å få kjøpt garden.

Dette er på starten av den tiden hvor vi har dokumentasjon i form av kirkebøker, og vi har ikke noen klar dokumentasjon om hvor Christen kom fra. Farens fornavn Isach er imidlertid ganske sjeldent på denne tiden. Røse antyder at en Isak Isaksen Maler som man kjenner til i dette området, er en mulig kandidat, uten at Røse oppgir noen kilde for informasjonen om denne Isak Maler. Jeg har funnet en Isak Maler i kirkebøkene på Toten som kan være identisk med den som Røse nevner, men han begraves 29/11 1723, 65 år gammel, og er da for ung til å være far til Christen.


Eldste skriftlige kilde vi har om Christen: Christen Haug er innført i kirkeboka på Toten som fadder for Madtz Jøransets sønn Nils ved hans dåp 11/8 1695.
(Trykk bildet for å forstørre.)

En annen, kanskje mer plausibel, mulighet er er at Christen er sønn av en Isach som er nevnt som sønn av Christen Fårlund, Søndre, i skiftet etter ham 23. nov. 1662 (se Vestoppl. Slektshistorielags Tiddskr., 1985 nr 2, s. 93).

Den 16. april 1707 finner vi i kirkeboka for Toten en begravelsesinnføring som lyder: "Berte Jensd Haug, 77 år gml." Dette må etter all sannsynlighet være Christens mor, og er så langt den eneste informasjon vi har om henne.

Christens kone Marte Carlsdatter (ca 1649-1730) vet vi derimot mer om bakgrunnen til. Hun kom fra gården Alstad og var datter av Carl Hansen Alstad og Magdalene (Malene) Toresdatter. Denne slekten er omtalt i flere artikler i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, bl.a. i nr 4, 1985 og i nr 3, 1994. Da Marte var ca 7 år, mistet hun faren sin i en tragisk hendelse: I tingboka den 10. april 1654 kan vi lese at Martes mor Malene Toresdtr boende på Alfstad da vitner at hennes mann Carl Hansen døde ved å skjære over sin strupe med en kniv. Hva som lå bak tragedien vet vi ikke.

Christen og Marte fikk barna Berte (f. ca. 1683), Isach (f. ca 1686), Jens (f ca. 1687) og Fredrik (f. ca. 1691). (Barna er listet opp i skiftet etter moren, gjengitt av Røse, men alderen som er oppgitt på dem der ser ut til å være systematisk feil, fordi de for alles vedkommende er inkonsistent med alderen ved deres begravelser).

Den eldste sønnen Isachs etterslekt har hatt gården Haug helt opp til våre dager (se Vestoppl. Slektshist. Tidsskr. nr 3 1990, s.180).

Marte dør som 81-åring i 1730 og Christen dør 85 år gammel i 1742.