Materiale om Schyberg-slekten

Av Harald Schyberg

 Om disse sidene

Disse sidene inneholder en del informasjon jeg har funnet fram til om slekta de siste par årene. Sidene er først og fremst ment som en måte å dele denne informasjonen med andre slektninger som kunne ha interesse av det.

 Introduksjon

Idag har vi fått utvidet mulighetene for sleksgranskning mye med internett-revolusjonen. Store mengder grunnlagsmateriale ligger lett tilgjengelig på nettet og mye har skjedd på de siste par årene. F.eks. er så og si alle norske kirkebøker nå scannet og lagt ut på nett. Jeg har i tillegg funnet nyttige kilder på Deichmanske bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo.

Av min fars notater var en god del om Skyberg-slekten fra Ringsaker/Toten, med opptegnede slektstavler. Disse har han også vist meg tidligere, og jeg antar at det meste av informasjonen her kommer fra hans tremenning Thor Bjørn Schyberg, som har forsket mye på dette. Det har nå vært mulig å følge enkelte av slektslinjene enda lengre tilbake bl.a. ved hjelp av materiale publisert i Vestopplands Slektshistorielags tidsskrift. I tillegg har jeg funnet fram til en del mer materiale om organistene i slekten.

Jeg fant også notater om min farmors tyske aner i etterlatt korrespondanse mellom min far og hans fetter grev Luigi Calderari ("Lulu"). Dette er informasjon som det ellers ville vært vanskelig å finne fram til, da man i så fall hadde måttet reise til Tyskland for å granske kilder.

Min oldemor Charlotte Amalie Halvorsen har det ikke vært mulig å finne materiale om fra min far, så her har jeg måttet gå til primærkildene på egen hånd, og en del interessante opplysninger har dukket opp. Bl.a. finnes det en vei på Bygdøy som heter Dorthes vei, som er oppkalt etter hennes oldemor, som bodde på Bygdøy rundt 1800. Hun har igjen aner bl.a. fra Blommenholm og Smestad-gårdene nær Oslo.

Det har lenge blitt fortalt i familien at vi er i slekt med Roald Amundsen. Kilden til dette er antakelig en bemerkning i en artikkel av Thor Bjørn Schyberg i tidsskriftet Byminner (nr 2 - 1975), som sier at Charlotte Amalie Halvorsen er kusine av Roald Amundsens mor. Jeg har kartlagt hennes aner og Roald Amundsens mors, og disse deler ikke noen besteforeldre, så vi kan nok slå fast at ovenstående bemerkning er en misforståelse og at det ikke er noen slektsforbindelse her. De eneste forbindelsene vi vet om, er at en slektning av oss, Petter Schyberg Christiansen på Hvaler, ble gift med først en, så en annen, av Roald Amundsens tanter. I tillegg var Petter Schyberg Christiansens søster Amalie gift med en onkel av Roald Amundsen. Dette er altså ikke slektskapsforbindelser, men inngifte fra vår slekt til tre av søsknene til Roald Amundsens far.

På disse sidene har jeg forsøkt å sammenfatte og gjøre noe av den informasjonen jeg nå har presenterbar. For det første presenterer jeg nedenfor et slektstre med de forfedrene vi nå kjenner til. Jeg har også laget noen artikler og biografier. Jeg vil nok gradvis legge ut mer informasjon her.

 Ole Schyberg og søskens anetre

Her er Ole Schyberg med søskens anetre (generert med programmet Gedail).

 Artikler

Her er noen sider som gir mer detaljer:

Tre generasjoner i Oslo: Mer relatert informasjon: Ta gjerne kontakt for rettelser, kommentarer eller spørsmål til dette (epost).