Sosa : 85
Hans Olsen GRENITora ERIKSDTROle Guldbrandsen ILANGKari KRISTOFFERSDTR
Erik Hansen Østre GRENISiri OLSDTR
Gunhild ERIKSDATTER
°1712
Østre Greni, Nes, Akershus
+1789

x
Engel Guttormsen HOVIN
Erich ENGELSEN# 
Notes : Oppført i Nes gårdshistorie III s. 255 under Østre Greni Bnr 1.

Back
Sosa : 168
Guttorm GRINDER
Ole Guttormsen GRINDERBirgitte HAAGENSDTR
Guttorm Olsen Søndre GRENI
°1663
Grinder
+1717
Søndre Greni, Nes, Akershus

x
Mari ERIKSDTR
Engel Guttormsen HOVIN# 
Notes : Nevnt i Nes gårdshistorie s. 88 som eier av Søndre Greni, hvor han overtok etter Gundro Olsen Holter og Inger Gudmundsdtr fra Arnestad.

I 1. ekteskap med Kari Hansdr (1676-99) fra Blekstad fikk han barna Inger (1696-1760, kom til N. Greni), Ole (f. 1698, g.m. enka Kari Iversdtr Hovin). I 2. eksteskap m Mari Eriksdtr (1675-1732) fra Breen fikk han barna Hågen (f. 1700), Amund (1702-71, ble husmann på Tesenbråten), Jon (f. 1705), Guttorm (1708-79, kom til Aurstad) og Engel (1712-66).

Det er oppgitt at Guttorm Olsen var født på Grinder, men han vokste opp på Greni, og han ble testamentert en part her av Gundro og Inger, som han overotk etter. Guttorm drev Greni så lange han levde, og ble etterfulgt av Ole Olsen Bjørkomp g.m. Margrete Jacobsdtr.


Back
Sosa : 169
Amund Halvorsen BREEN
Erik Hågensen BREENGyri AMUNDSDATTER
Mari ERIKSDTR
°1675
Breen
+1732

x
Guttorm Olsen Søndre GRENI
Engel Guttormsen HOVIN# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd I s. 549. Ble gift med enkemann Guttorm Olsen Greni (f. på Grinder) til N. Greni, g. 2. gang med Erik Hansen, kom til Ø. Henu.

Back
Sosa : 170
Ole Olsen GRENIElline NNErik ESVALInger REIERDTR
Hans Olsen GRENITora ERIKSDTR
Erik Hansen Østre GRENI
°1667
Østre Greni, Nes, Akershus
+1717

x
Siri OLSDTR
Gunhild ERIKSDATTER# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 255. Overtok etter faren på Østr Greni Bnr. 1. Oppgitte barn Åse (1704-73, gift Vansum), Inger (1706-80, gift Skaalerud), Anne (1710-23), Gunhild (1712-89), Tora (1714-1789, gift Opsal.

Back
Sosa : 171
Ole Guldbrandsen ILANGKari KRISTOFFERSDTR
Siri OLSDTR
°1681
Ilang, Nes, Akershus
+1760

x
Erik Hansen Østre GRENI
Gunhild ERIKSDATTER# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 255. Etter Erik Hansens død giftet hun seg igjen med Tor Olsen Runni (1682-1719), og han overtok nå Østr Greni. Fikk en sønn Erik (1718-90) med ham. Tor Olsen døde et par år etter han var kommet til Greni, og Siri giftet seg for 3. gang med Ole Guldbrandsen Ullershov-Nordby (1690-1743), og fikk barna Tor (1720-67, overtok Ø. Greni) og Gulbrand (1731-93).

Back
Sosa : 340
Ole Østre GRENIÅse HALVORSDATTER
Ole Olsen GRENIElline NN
Hans Olsen GRENI
°1631
Øvre Greni, Nes, Akershus
+1691
Østre Greni, Nes, Akershus

x
Tora ERIKSDTR
Erik Hansen Østre GRENI# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 255: Det var en stor rettsak i 1652 om delingen mellom Grenigårdenes skog og nabogårders skog (se s. op. cit. 229). Etter dette overtok Hans halvparten av Østre Greni ved en deling i 1660-årene. Av barn vet vi om Erik (1667-1717), Eli (sannsynlig barn,1667-1742, kom til Skålerud), Gunhild (1668-1699) og Åse (1675-1702).


Back
Sosa : 341
Erik ESVALInger REIERDTR
Tora ERIKSDTR
°1636
Esval, Nes, Akershus
+1723
Østre Greni, Nes, Akershus

x
Hans Olsen GRENI
Erik Hansen Østre GRENI# 

Back
Sosa : 680
Ole Østre GRENIÅse HALVORSDATTER
Ole Olsen GRENI
°
+

x
Elline NN
Hans Olsen GRENI# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 255: Skattelistene fra 1593 oppfører Ole som bruker av Østre Greni. senere forekommer navnene Hans og Ole om hverandre, og det er mulighet for at det her foreligger en forveksling mem bøndene på Greni ved Vorma.

Fra midt i 1630-årene het brukeren Ole Olsen, og han drev gården til omkring 1670. Av Oles sønner vet vi om Hans (1631-91), Engel og Syver (f. 1630). I den store rettsaken i 1652 om delene i skogen blir det opplyst at Ole Olsens kone het Elline og at Hågen Ilang var hans bror. Oles mor het Åse Halvorsdatter, og hun er sannsynligvis født på Greni.

Back
Sosa : 681
Elline NN
°
+

x
Ole Olsen GRENI
Hans Olsen GRENI# 

Back
Sosa : 682
Erik ESVAL
°
+

x
Inger REIERDTR
Tora ERIKSDTR# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 34: Omkr 1640 het bonden på Esval Erik. Av hans barn vet vi om Ole (ca 1637-1707), Reier (1644-1721, g.m. Åse Olsdtr Grinder, drev først halve Grinder, kjøpte siden Rakkestad) og datteren Tora.

Back
Sosa : 683
Inger REIERDTR
°1601
Esval, Nes, Akershus
+1695

x
Erik ESVAL
Tora ERIKSDTR# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 35: Inger/Ingrid Reierdtr var gift med Sven Gulbrandsen (1610-95), som overtok som bruker av Esval etter Erik. Eriks sønn Ole ble benevnt "Sven Gulbrandsens stesønn".

I 1600 het brukeren av Esval Reier og var skysskaffer - Ingers far?

Back
Sosa : 343
Kari KRISTOFFERSDTR
°1656
Nannestad, Akershus
+1722

x
Ole Guldbrandsen ILANG
Siri OLSDTR# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 115: Oppgis å komme fra Nannestad.

Back
Sosa : 342
Ole Guldbrandsen ILANG
°1627
Ilang, Nes, Akershus
+1698

x
Kari KRISTOFFERSDTR
Siri OLSDTR# 
Notes : Se Nes gårdshistorie bd III s 115: Etterfulgte Hågen på Ilang, som døde i 1660-årene. Var først g.m. Åse Halvorsdtr Greni (konas navn oppgitt på rootsweb), 4 kjente barn i 1. ekteskap. Barn med Kari: Siri (1681-1760) og Berte (1688-1775).

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10