Sosa : 34
Ole Poulsen RAV
°About 1716
+Mar 1794
Christiania

x 11 Nov 1749 Christiania
Ragnhild Christophersdatter SCHACK
Anne Margrete RAV# 
Notes : Iflg notat fra OS "visstnok en kommandørsønn fra København".

Omtalt i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd III, s. 256-258: O.P. Rav ble 19/9 1750 klokker i Nøtterø, men måtte i 1754 nedlegge ombudet, og flyttet til Christiania, hvor han siden drev som arbeidsmann. Han fikk på Nøtterø 3 barn, i Oslo 2 og i Vår Frelsers menighet 5. Skal ha hatt fornemme forbindelser i København.

Spørsmål om hans slekt stilt i Personalhistorisk Tidsskrift (dansk), 11. rekke, 4.bind, s. 259. Her opplyses det at han er død i Christiania i 1794, 78 år gammel og begravet på Vaterlands kirkegård. Han var visstnok student. Det ser ikke ut til å ha kommet noe svar på forespørselen i tidsskriftet ihvertfall fram til 1960 (har sjekket personregistrene for tidsskriftet fram til da).

Iflg artikkel av Alf R. Bjercke i Norsk Slektshistorisk Tidsskr. 1978 (bd XXVI, hefte III) s. 204: Var øyensynlig sønn av en kommandør i marinen i Danmark ved navn Paul Raw. Har ikke lykkes Bjercke å finne ut mer om denne kommandøren.

Viet Oslo domkrk 11 nov 1749: Ole Pauelsen Rav og Ragnhild Christophersdatter.
Forlovererklæring undertegnet 20 okt 1749 (Forlovererklæringer Oslo domkrk nr 7, s. 200). Omtalt som ungkar og pige. Undertegnet av Andreas Jensen og Peter Olsen(?).

Barnedåper Nøtterø, transkribert på Digitalarkivet:

Dåp Nøtterø 22.10.1751 (Nøtterøy MINI I2 s 51b): Ellen Maria med foreldre Klokker Ole Pouelsen Raw Østre Nøtterøe og Ragnild Christophersd. Faddere: Mari Togenæs, Mari Pedersdatter Elgestad, Mari Christophersd. Stangebye, Halvor Andersen Stangebye, Thomas Rasmusen Elgestad.

Dåp 12.01.1753 (Nøtterøy MINI I2 s.56a): Else med foreldre Klokker Ole Pouelsen Raw Østre Nøtterøe og Ragnild Christophersd. Faddere: Mad. Heggelund, Mad. Berg, Jomfrue Ingeborg Evena Hørbye Ørsnæss, Hr. Samsing, Hr. Forvaldter Jens Farum?? Jarlsberg.

Dåp 18.09.1754 (Nøtterøy MINI I2 s. 62a): Christine med foreldre Klokker Ole Pouelsen Raw Østre Nøtterøe og Ragnild Christophersd. Faddere: Mari Hansd. Elgestad, Mari Joensd. Østre Nøtterøe, Barbara Johannisd., Anders Christensen Elgestad, Niels Christensen Sande.

Barnedåper Oslo Hospital:

Døpt 17 Mar 1756: Ole Povelsen Ravs og Ragnhild Christophersd Schaks barn Anne Margrete. Faddere: Major Storm og Morten Leuch, frue Justisraad Eid Else Juul, Madme Barbara Pohlman og Jomfru Anne Willumsen.

Døpt 9 Mai 1758: Ole Povelsen Ravs og Ragnhild Christophersd Schaks barn Barbra. Faddere: Madme Christian Phhlmanns enke Barbra Pohlmann, Jomfr Anne Willumsen og Jomfr Anne Witrop, Assessor og Tolder Willumsen, Controleur Rosenfeldt.

Barnedåper Christiania domkrk:

Døpt 12 jan 1761: Ole Pouelsen Rav og hust. Randj Christopdatter deres datt: Johanna, Fadd: Mad Calmejer, Anna Dorph, Sig. Sørens., Claus Nilsen og Hans Holst, En. f. Habendorp.

Døpt 2 aug 1763: Ole Pauelsen rav og hust. ragnhild Christopjerddatter deres datter Anna Catharine. Fadd: Anna Hansd, Ahlash Corneliussen, Joh: Kirkhoff, Jens Gad og Morten Weidemann.

Døpt 25 sep 1764: Ole Pauelsen Rav Arbmd og hust Ragnhild Christophersdatter deres søn Jochum. Fadd: Mad. Berg, Else Jacobs., Maren Weideman, Jacob Pedersen og Ole Riber.

Døpt 16 des 1766: Ole Pauelsen Rav og hustru Ragnhild Christophersdatter deres datter Jorina. Fadd: Maria Smith, Vendolin Schulz, Lars Christian Smith, Died. Bondorph og Otto von Cappeln.

Døpt 4 mai 1768: Ole Pauelsen Rav og hust Ragnhild Christophersdatter deres datter Anna Catharina. Fadd: Mad. Muus, Efrem Simens., Claus Frogner, Jens Weidemann og Jørgen Hansen.

Begravelsesinnføring Oslo dom krk 1794 under Vaterlands kirkegård (s 898): Begr 28 mar 1794: Arbeidsmand Ole Paulsen Rav 78 Aar gamel, er Jorden og Ringning med [...?...] klokker betalt.
Back
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDTJohann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Wilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Marie WESTPHAL
°
+
Notes : Gift med Robert Sommer.

Back
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDTJohann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Wilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Luise WESTPHAL
°1890
+1978
Messina?
Notes : Gift med Luigi di Stefano.

Back
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDTJohann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Wilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Frieda WESTPHAL
°1891
+1977
Freiburg?
Notes : Gift med Luigi Calderari. Sønn "Lulu": Graf Luigi Calderari di Palazzelo ?-2006.

Back
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDTJohann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Wilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Wilhelm WESTPHAL
°
+

Back
Sosa : 14
Johann Sigismund KRÜGERJohanna Maria SCHULZ
Johann Gottfried Wilhelm KRÜGER
°24 Nov 1808
Fürstenberg/Oder
+18 Oct 1868
Fürstenberg/Oder

x 26 Aug 1832
Dorothea Elisabeth KAHLISCH
Ernestine KRÜGER# 
Notes : Yrke: Bäckermeister (Bakermester).

Back
Sosa : 15
Gottlieb KAHLISCHAnna Elisabeth OHNESORGE
Dorothea Elisabeth KAHLISCH
°14 Dec 1810
Kawitz
+14 Dec 1891
Fürstenberg

x 26 Aug 1832
Johann Gottfried Wilhelm KRÜGER
Ernestine KRÜGER# 

Back
Sosa : 28
Johann Sigismund KRÜGER
°1764
+1829

x
Johanna Maria SCHULZ
Johann Gottfried Wilhelm KRÜGER# 
Notes : Yrke: Bäckermeister (Bakermester).

Back
Sosa : 29
Johanna Maria SCHULZ
°
+

x
Johann Sigismund KRÜGER
Johann Gottfried Wilhelm KRÜGER# 

Back
Sosa : 30
Gottlieb KAHLISCH
°1765
+

x
Anna Elisabeth OHNESORGE
Dorothea Elisabeth KAHLISCH# 
Notes : Oppgitt av OS: Bauer, Ditschken Gut.

Back
Sosa : 31
Anna Elisabeth OHNESORGE
°
+

x
Gottlieb KAHLISCH
Dorothea Elisabeth KAHLISCH# 

Back
Sosa : 12
Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELD
Julius Valentin WESTPHAL
°1821
+3 Jan 1873
Schwaneberg

x 28 Nov 1847 Schwaneberg
Maria Elisabeth SCHMIDT
Andreas Christian WESTPHAL  Katharina Maria WESTPHAL  (Katharina Sophie) Dorothea WESTPHAL  (Andreas) Christian WESTPHAL   Wilhelm Andreas WESTPHAL#  Carl Friedrich WESTPHAL  Marie Elisabeth WESTPHAL  (Katharina) Friedricke WESTPHAL 
Notes : 3 Schwester, 3 Brüder. Landarbeider.

Back
Sosa : 13
Johann Christian SCHMIDTMargarethe Elisabeth DÖBBERJohann Valentin HAMELKatharina Margarethe DAHLHEIM
Andreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Maria Elisabeth SCHMIDT
°21 Dec 1823
Schwaneberg
+13 Apr 1893
Schwaneberg

x 28 Nov 1847 Schwaneberg
Julius Valentin WESTPHAL
Andreas Christian WESTPHAL  Katharina Maria WESTPHAL  (Katharina Sophie) Dorothea WESTPHAL  (Andreas) Christian WESTPHAL   Wilhelm Andreas WESTPHAL#  Carl Friedrich WESTPHAL  Marie Elisabeth WESTPHAL  (Katharina) Friedricke WESTPHAL 

Back
Sosa : 24
Heinrich Andreas WESTPHAL
°1795
+5 Apr 1834
Klein Oschersleben

x
Sophie Dorothea MAYFELD
Julius Valentin WESTPHAL# 
Notes : Yrke: Drescher. ("Tresker")

Back
Sosa : 25
Sophie Dorothea MAYFELD
°1797
+18 Aug 1841
Klein Oschersleben

x
Heinrich Andreas WESTPHAL
Julius Valentin WESTPHAL# 
Notes : Mulig at etternavn er Mayenfeld.

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10