Sosa : 8
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPENOle Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV
Peder Pedersen SCHYBERG
°19 Mar 1793
Stolpestad, Ringsaker
+21 Sep 1856
Grønland, Aker

x 26 Nov 1819 Akershus slottsm., Christiania
Mari Andersdatter HOLTERMANN
Peter SCHYBERG  Anton Marius SCHYBERG  Sophie Annette SCHYBERG   Torsten DEVEGE SCHYBERG  Martin SCHYBERG*  Ole GJERDRUM SCHYBERG#  
Notes : Fødselsdato 19 mar 1793 iflg TBS/OS.

Dåp Ringsaker 1793 (Kladd kirkebok s. 10) 21/4: "Martii d. 24: Organist Peder Pedersen Øwre Stolpestad og Anne Margræte Ravs d.b. Peder. Fadd: Ole Embretsen Hielmstad, Thore Pedersen Kolstad, Ole Olsen Schyberg, Agnete Jensd ibm. og Berte Pedersr. Kolstad." Her er innføringen i ministeralboka (s.232) identisk.

Viet 26 nov 1819, Akershus slottsmenigh: "Ungk og Organist i Opsloe Peder Pedersen Skyberg 26 aar gl og pige Maren Andersdatt. Forlovere: Holm, Elling"

Organist ved Opsloe Kirke (også kjent som Oslo Hospitals krk og Gamlebyen krk). Oppgitt til å bo hos Gunder Krabel i Christiania ved sønnen Antons dåp i 1822 (kirkebok Domkrk). (Høker Gunder Krabel bodde ved FT1801 i Saugbank gaden no 179.) Oppgitt til å bo i Grønland nr 7 ved folketelling for Aker 1834 og ved sin død i 1856 (kirkebok Oslo hospital). Må ha flyttet fra Christiania til Grønland mellom 1822 og 1825 ut fra oppgitt fødested for barna.

Ifølge T. B. Schybergs artikkel i Byminner: Peder startet som organist på Ringsaker og kom i 1818 til Oslo Hospitals krk, men vikarierte ofte for L.M. Lindemann i Vår Frelsers krk. Organist Schyberg bodde i Grønlandsleiret 28. Spilte firhendig med Kong Oscar Is sønn prins Gustaf på to flygler, fortrinnsvis Bach.

Dødsårsak iflg kirkebok Oslo Hospital: Mavekræft.

Back
Sosa : 32
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTERPeder Olsen FAUCHALKari Tørresdatter HAAKENSTAD
Jens Christensen VESTADBerte Pedersdatter FAUCHAL
Peder Jensen SCHYBERG
°1720
+Apr 1801
Skyberg, Ringsaker

x 12 Jul 1745 Toten
Kari Jensdatter SKREPPEN
Berte PEDERSDATTER  Jens PEDERSEN  Ole Pedersen SKYBERG*  Peder Pedersen SCHYBERG#  Marthe PEDERSDTR  Kari PEDERSDTR  Kari PEDERSDTR  
Notes : Trolovet Toten 1. jul. 1745, copuleret 12. jul: "Per Jenss. Vestad, Karj Jensd Skreppen. Cav. Jens Skreppen, Jens Faukal."

Mer detaljer i Hedmark Slektshistorielags tidsskrift, bd 1, 1944, artikkel av Sigurd Røse: "Litt om organist Peder Jenssøn Schyberg og hustru Kari Jensdatters slekt." Kan være døpt på Toten, men det er mer sannsynlig at han er døpt i Vardal.

Iflg artikkel i medlemsblad for Norges Organistforbund, nr 1, 1950: Forpaktet først en gård i nærheten av Gjøvik, drev så gården Lille Stav (Staff) på Ringsaker og makeskiftet denne i 1758 med Nedre Skyberg gård på Ringsaker.

Iflg artikkel i Vestoppl. Slektshist. Tidsskr. av Arne Amundgård (1999?): "Var født på Toten i 1720 og ble gift 1745 med Kari Jensdatter Skreppen fra Eina (1722-1818). Han kjøpte garden Grefsrud i 1748 og hadde den ca 1 år, drev så gården Lille Stav på Ringsaker og makeskiftet denne i 1758 med Nedre Skyberg gard på Ringsaker. De fikk 6 barn, og to av sønnene ble også organister."

Se oppføring i Totens Bygdebok bd 5 Eina (1998) under Grefsrud, gnr 164:
"Peder Jenssen (Vestad), g. 1745 m. Kari Jensdatter, dp. 1722, datter av gardfolka Jens Pedersen og Berte Nilsdatter på Skreppen. Barn: 1. Berte, dp 1746, 2. Jens, dp 1748. Peder kjøpte garden i 1748, men solgte den alt året etter til Jakob Jensen Rise og Håken Pedersen Nerset. I 1749 bosatte Peder Jenssen og familien hans seg på Paulset, men seinere flyttet de til Skyberg på Ringsaker."

I FT1801 oppgis den 86 år gamle Peder Jensen til å nyte føderåd på Nedre Skyberg sammen med sin kone Kari Jensdtr (79) hos sin sønn Ole Pedersen (46).

Begravelsesinnføring Ringsaker 1801 (s. 125) 15. april: "Gft. m. Peder Jensen Schyberg, 85 Aar" .

Back
Sosa : 64
Berte JENSDATTERCarl Hansen ALSTADMagadalena (Malene) TORESDATTER
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Jens Christensen VESTAD
°About 1687
+Sep 1758
Vestad, Toten

x1 17 Jun 1718 Toten
Berte Pedersdatter FAUCHAL
Peder Jensen SCHYBERG#  Christen Jenssøn SCHIøLAAS   Mari JENSDATTER  Ole JENSSøN 

x2 1 Jul 1731 Toten
Mari Paulsdtr RUSTAD
Berte JENSDATTER   Anders JENSEN  
Notes : Jens Christensen Houg registrert spå Totrn om fadder til Rasmus Hexhusst.s sønn Anders 8 sep 1709 og Iver Schiefstads sønn Anders 16 dec 1714. Antakalig ham.

Trolovet 18. desember 1717, viet 17. juni 1818 (Toten s.): "Jens Christens. Houg - Berte Pedersd- Faukall. Cav: Peder Faukal, Christen Haug."

Iflg Sigurd Røse: Jens kom snart efter bryllupet med Berte til presteeiendommen Børstad i Vardal, visstnok som forpakter eller gardsbestyrer. Er registrert som Jens Christensen Børstad ved skiftet etter Bertes bror Ole i 1720. Sønnen Christen døpt i Vardal i 1725, datteren Marit døpt på Toten i 1729. Tilskrives Faukalstuen og oppgis til 38 år gammel ved skiftet etter moren i 1731.

Trolovet 10. juni 1731, viet 1. juli 1731 (Toten): "Jens Christenss Faukalst., Marj Polsd. Rudstad. Cav: Isack Houg og Jens Fauckall."

Iflg Vestoppl. Slektshist. Tidsskr. 4/1985: Ble bruker på Vestad fra 1740. (Vestad ligger nær Kapp på Østre Toten, ikke langt fra Faukal)

Iflg artikkel i Vestoppl. Slektshist. Tidsskr. av Arne Amundgård (1999?): Kjøpte Vestad i 1740.

Begravelsesinnføring Toten 1758 Mini4 s.197: "d. 17. Sept: Begravet Jens Xstensen Væstad, Alder 71". (Gir fødselsår ca 1687, ikke konsistent med ovenstående fødselsår.)

Back
Sosa : 128
Berte JENSDATTER
Christen Isaksen HAUG
°1657
+Aug 1742
Haug, Toten

x
Marte CARLSDATTER
Berte CHRISTENSDATTER  Isach HAUG   Jens Christensen VESTAD#  Fredrik SKJøLåS 
Notes : I Vestoppl. Slektshistoriel. Tidsskr. 1985 nr 2, s. 93 nevnes det som en mulighet at Christen kan være sønn av en Isach som er nevnt som sønn av Christen Fårlund, Søndre, som det skiftes etter 23. nov. 1662. (Manntallet i 1663 viser at Fårlund da drives av Isach Christensens bror Simen Christensen, 51 år.)

Christen var bruker på Haug, Nordlia på Østre Toten fra slutten av 1690-åra. Er nevnt en Christen Houg som fadder for Madtz Jøransets barn i 1695, 1697 og 1700. Er også nevnt en Christen Houg i militære ruller for Toten i 1697 og 1700 under en legd som stilte med soldater.

Iflg Sigurd Røse: Christen bygslet Haug av skyld 3/4 skpd tunge, som eides av den rike Jens Guttormson Askim på Sogstad, men på skiftet etter denne nyttet Christen høvet til å få kjøpt garden. Det ble holdt arveskifte etter hans kone på Haug i 1731.

Christens etterslekt har hatt gården Haug helt opp til våre dager, se artikkel av Pål Gihle i Vestoppl. Slektshist. Tidsskr. nr 3 1990, s.180.

Begravelsesinnføring i Toten Mini3, 1742, s. 399, 2. september i Hoff krk: "Christen Isaksen Houg, 85 aar gl".

I ekstrakskattmanntallet 1711 er Houg nevnt som "Ødegaard" med bruker Christen. Det er registert at det er 7 mennesker der og at 1 tjenestepike og 2 sønner får lønn der.

Back
Sosa : 6
Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELDAndreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDT
Wilhelm Andreas WESTPHAL
°6 Feb 1858
Schwaneberg
+1934
Aschersleben

x 27 Aug 1885 Aschersleben
Ernestine KRÜGER
(Ernestine) Anna WESTPHAL#  Wilhelm WESTPHAL  Luise WESTPHAL  Frieda WESTPHAL  Marie WESTPHAL 
Notes : Var slottsforvalter for en grev Douglas. Han hadde en eiendom i nærheten av Aschersleben, og også et slott, Schloss Raelswik i Rügen, som ble brukt om sommeren. Anna (farmor) tilbragte somre i Rügen som liten.

Back
Sosa : 7
Johann Sigismund KRÜGERJohanna Maria SCHULZGottlieb KAHLISCHAnna Elisabeth OHNESORGE
Johann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Ernestine KRÜGER
°16 Feb 1856
Fürstenberg
+1943
Aschersleben

x 27 Aug 1885 Aschersleben
Wilhelm Andreas WESTPHAL
(Ernestine) Anna WESTPHAL#  Wilhelm WESTPHAL  Luise WESTPHAL  Frieda WESTPHAL  Marie WESTPHAL 

Back
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSENWilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Olaf SCHYBERG(Ernestine) Anna WESTPHAL
Astrid SCHYBERG
°17 Aug 1910
Berlin
+10 Jun 1999
Oslo

Back
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSENWilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Olaf SCHYBERG(Ernestine) Anna WESTPHAL
Lotte (Charlotte) SCHYBERG
°16 May 1907
Berlin
+21 Jun 1997
Bærum

Back
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSENWilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Olaf SCHYBERG(Ernestine) Anna WESTPHAL
Randi SCHYBERG
°19 Oct 1911
Berlin
+14 Jan 1998
Oslo

Back
Sosa : 17
Ole Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Anne Margrete RAV
°Mar 1756
Oslo Hospital menigh
+29 Apr 1849
Hvaler

x1 29 Sep 1780 Christiania
Elias GJERDRUM
Grete Eliasdatter GJERDRUM  Ole Eliassen GJERDRUM*  Magdalene GJERDRUM  

x2 15 Dec 1788 Stolpestad
Peder Pedersen SCHYBERG
Karen PEDERSDTR*  Elli (Ella) SCHYBERG*   Peder Pedersen SCHYBERG#  Johannes PEDERSEN 
Notes : Døpt Oslo Hospital menigh 17 Mar 1756: Ole Povelsen Ravs og Ragnhild Christophersd Schaks barn Anne Margrete. Faddere: Major Storm og Morten Leuch, frue Justisraad Eid Else Juul, Madme Barbara Pohlman og Jomfru Anne Willumsen.

Iflg Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd III, s. 256-258: Mens Elias Gjerdrum var i tjeneste hos "Præsident Willumsen" var hun "Præsidentindens kammerjomfru". Da hun ble skilt fra Peder Pedersen Schyberg, bosatte hun seg på en liten eiendom Kjos i Ringsaker, kjempende med trange kår og to ganger vitne til at hennes bolig brant ned. I 1821 kom hun endelig til sin sønn i Christiania (fogd Ole Gjerdrum?) og hadde siden et sorgfritt opphold i hans hjem, hun hadde 4 barn i hvert ekteskap. Med Gjerdrum tre døtre og en sønn.

Iflg notat fra OS: "Ekteskapet med Schyberg blev oppløst og hun overtok gården Kjos på Ringsaker. Senere flyttet hun til sin datter Ella Christiansen Barfoed på Hvaler. I 1821 flyttet hun så til sin sønn foged Gjerdrum og bodde der til sin død i 1849. Hun kalte seg de siste år for Gjerdrum. En av fogd Gjerdrums sønner var Jørgen Gjerdrum, stifteren av Storebrand-Idun."

Back
Sosa : 35
Ragnhild Christophersdatter SCHACK
°About 1722
+Nov 1799
Christiania

x 11 Nov 1749 Christiania
Ole Poulsen RAV
Anne Margrete RAV# 
Notes : Iflg notat fra OS: Omtales som Ellen Schack (det stemmer ikke med artiklene i Norsk og Dansk Personalhistorisk tidsskr.). Dødsår 1799 iflg notat fra OS.

Iflg Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bd III, s. 256-258: Benevnes "Ragnhild Jørgensdtr "Schack" (kalles også "Jahr")".

Personalhistorisk Tidsskrift (dansk), 11. rekke, 4.bind, s. 259: Omtales som "Ragnhild Christopherdatter Schack".

Begravd Oslo domkirke, Vaterlands kirkegård 20 nov 1799 (s 969): "Ragnhild Christophersdatter, Ole Paulsen Ravs enke i ??. Er Jorden og Ringning med ??? klokker betalt. Hun var 77 aar gammel."


Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10