Sosa : 1
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSENWilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
Olaf SCHYBERG(Ernestine) Anna WESTPHAL
Ole SCHYBERG
°2 Feb 1914
Berlin
+3 Dec 2004
Trondheim

x 19 May 1960 Ringsaker

Back
Sosa : 2
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANNChristian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSEN
Olaf SCHYBERG
°17 Apr 1873
Gamlebyen, Oslo
+22 Aug 1954
Oslo

x1
Sofie KIERULF

x2 11 Feb 1906
(Ernestine) Anna WESTPHAL
Lotte (Charlotte) SCHYBERG  Astrid SCHYBERG   Randi SCHYBERG  Ole SCHYBERG# 
Notes : Dåp Grønland kirke 29/6 1873. Faddere: Moderen, frøken Agnes Egh, Carl ?, O. Sjaaren og hustru, Ole Halvorsen.

Konfirmert Johannes menighet 13/4 1890 med oppgitt bosted Kjeld Stubs g.1.

Direktør for Norsk Assuranceunion. Tok realartium ved Otto Anderssens skole i Kristiania. Gikk krigsskolen 1892-93, vernepliktig premierløytnant. Ansatt "Storebrand og Idun", Kristiania 1894-98, "Kölnische Rückversiecherungs Gesellschaft", Köln 1898-1900, "L'Urbaine, Cie d'Assurance sur la Vie", Paris 1900-1902, "New York Life Insurance Co", Paris og Berlin 1902-16 og "Norske Assurance-union", Kristiania fra 1. januar 1917.

Back
Sosa : 3
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDTJohann Gottfried Wilhelm KRÜGERDorothea Elisabeth KAHLISCH
Wilhelm Andreas WESTPHALErnestine KRÜGER
(Ernestine) Anna WESTPHAL
°12 Mar 1886
Aschersleben
+9 Apr 1978
Oslo

x 11 Feb 1906
Olaf SCHYBERG
Lotte (Charlotte) SCHYBERG  Astrid SCHYBERG   Randi SCHYBERG  Ole SCHYBERG# 

Back
Sosa : 4
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Ole GJERDRUM SCHYBERG
°11 Oct 1833
Gamlebyen, Oslo
+21 Sep 1907
Frogner, Oslo

x 12 May 1861 Gamle Aker kirke
Charlotte Amalie HALVORSEN
Sigrid SCHYBERG  Harald SCHYBERG  Ragna SCHYBERG   Marie (Maja) SCHYBERG  Ole Gjerdrum SCHYBERG  Olaf SCHYBERG#  
Notes : Døpt Aker, 6/4 1834. Ole Gjerdrum, sønn av "Organist Peder Schyberg og Marie Andersdatter paa Grønland." Faddere: "Madame Schjøne paa Hammersborg, Jumfrue Philipsen ibid., Instrumentmager Schjøne ibid. og Borger...? Sivertsen paa Grønland."


Viet Gamle Aker kirke 12. mai 1861: "Ungkarl, Bogholder Ole Gjerdrum Schyberg og Jomfru Charlotte Amalie Halvorsen, Dæleneng. Forlovere: Henning L. Thoresen og P. Schyberg"

Iflg slektsark fra Thor Bjørn Schyberg (kopi hos OS): "Var først skolelærer i Elverum og en kort tid i et departement. Kom så inn i Storebrand 1. nov. 1860 hvor han var i 47 år. Ble hovedkasserer 27. feb. 1868. OGS var meget musikalsk. Hadde 2 pianoer, orgel, gitar, fløyte, harpe og cello. Var også maleriinteressert og glad i å danse. Søndagsmiddagene hos ham var en opplevelse. Det var alltid innbudt en del kunstnere (Martin Knudsen, Jens Zetlitz Kielland o.a.). Som organist var han helt profesjonell."

Omtale i "Forsikringstidende" ca 1900: "Etter i nogle Aar at have været ved Handelen, blev Hr Schyberg i 22 Aars Alderen ansat ved Generalagenturet for "Alliance", som den Gang indehavdes af Foged P. Eger. Her var han dog kun beskjæftiget om Eftermiddagen, og han kunde derfor samtidig skjøtte en Stilling, som han strax efter opnaaede i Brandkassen, hvor han arbejdede om Formiddagen. 5 aar senere, den 1ste Nov 1860, ansattes Hr Schyberg i "Storebrand"." Hele Storebrands personale besto i 1860 av kun 3 personer: OGS, hans fetter Jørgen Gjerdrum og en person til.

Dødsdato 21/9 oppgitt i notat av OS. Ministeralbok Frogner har dødsdato 17/9 og begravelse 20/9. Oppgitt bosted: Skovveien 2, dødsårsak: kræft i spiserøret.
Events : 30 Sep 1849 [Konfirmert] (Oslo hospital kirke)

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10