Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPEN
Ole Pedersen SKYBERGAgnethe JENSDATTER
Marie OLSDATTER
°About 1795
+
Notes : Info fra FT 1801: Marie Olsdtr, 6 år gml. på nedre Skyberg.

Back
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPEN
Ole Pedersen SKYBERGAgnethe JENSDATTER
Agnethe OLSDATTER
°About 1797
+2 Nov 1813
Nedre Skyberg, Ringsaker
Notes : Info fra FT 1801 Nedre Skyberg: Agnethe Olsdtr, 4 år gml.

Død 2 Nov 1813, begr 5 nov: Pigen Agnethe Olsdtr Schyberg i Ringsager, 16 år.


Back
Agnethe JENSDATTER
°3 Aug 1763
Lille Bolstad, Ringsaker
+13 Dec 1813
Nedre Skyberg, Ringsaker

x 12 Jul 1790 Ringsaker
Ole Pedersen SKYBERG
Eli OLSDATTER*  Peder Olsen SKYBERG   Marie OLSDATTER  Agnethe OLSDATTER 
Notes : Info om fødsel fra Familysearch.

Ministeralbok: Død 13 dec begr 22 dec 1813 : Gft Qd Agnethe Jensdtr Ned Schyberg, 50 1/2 år.

Back
Sosa : 19
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
Siri ANDERSDATTER
°Dec 1761
Gausdal
+

x
? NN
Mari Andersdatter HOLTERMANN# 
Notes : Det finnes flere Siri Andersdtr i Gausdal på denne tiden. Maris mor var tilskrevet Rudseje, og tilknytningen av denne Siris foreldre og søster til en plass under Rud, gjør et vi kan være ganske sikre på at dette er Maris mor.

Dåpsinnforing (27 DEC 1761 iflg FamilySearch):

Ministeralbok gausdal s. 34 (1761): "Fer. 3 Nativ Xti i Folleboe: "Døbt Sergeant Anders Andersens Siri. Test: Niels Aelinsen(??) Stene, Ole Peders. Endstad, Ambiør Ole Ols. Endstads, Kirsti Nielsd. Stene og Nielsd. Stene."

Har ikke identifisert Siri sikkert i FT1801, men hun er ikke begravet i Gausdal før dette. En god kandidat i FT 1801 er oppført på gården Sørbøe i Gausdal: Sigrid Andersdtr, Tiener, 40 år gml, som ser ut til å være ugift.

En kandidat for hennes begravelse er en "pike" med hennes navn som dør 82 år gammel i 1844, Ministeralbok s 243 (1844): "Død 7. feb , begr 25. feb i Gusdal: Sigrid Andersdr, Pige, 82 Aar, oppholdssted Hovd u Klæve." Hovde under Kleva ligger bare få hundre meter unna Rud, der Siris foreldre og søster hadde holdt til.

Back
Sosa : 18
? NN
°
+

x
Siri ANDERSDATTER
Mari Andersdatter HOLTERMANN# 
Notes : Det er uklart hvem som er faren til Mari Andersdtr. Hun er født utenfor ekteskap, og det er to innføringer for hennes dåp der den første er strøket over. I den overstrøkne teksten står det at fogden Anders Mortensen Hartmann er faren. Hartmann (1739-1795) var fogd over Gudbrandsdalen, en mektig mann og en gift mann i 1790. I ettertid er skrevet inn en ny dåpsinnføring der det er påført at Siri Andersdtr har opplyst at en soldat Ole Eliasen med ukjent oppholdssted er faren.

Var den første innføringen en misforståelse, var ikke Siri sikker på hvem som var faren, eller har fogden presset Siri til å oppgi en annen far for å unngå "skandale"? Eller er det en annen forklaring?

Ved folketellingen i 1801 har Mari etternavnet Olsdtr, hvilket antyder at den siste oppføringen er riktig. Men Mari brukte selv senere alltid navnet Andersdtr (ved sin forlovelse, innføringer ved barnedåper etc). Visste Mari at det var fogden som var faren hennes, eller brukte hun navnet Andersdtr bare fordi det var morens etternavn?

I min fars notater (antakelig fra TBS) er Mari oppført med etternavnet Holtermann. Det er uklart hvor dette navnet kommer fra. Kan det ha vært en forveksling med Hartmann?

Jeg har foreløping ingen løsning på disse spørsmålene.

Back
Sosa : 38
Anders ANDERSEN
°About 1715
+1787
Rudseie, Gausdal

x 11 Jun 1759 Gausdal
Mari IVERSDATTER
Simon ANDERSEN  Siri ANDERSDATTER#  Anders ANDERSEN  Olive ANDERSEN  Ingeborg ANDERSEN 
Notes : Omtalt som sersjant ved forlovelse, barnas fødsler og begravelse.

Det er ikke registrert noen Anders Andersen døpt i Gausdal mellom 1698 og 1737, så han kan ha flyttet inn utenfra.

Innføring forlovelse: "Trolovede 7. apr., cop. 11. juni: Sergant Anders Andersen og Mari Ivers Daat ... Caut. mænd: Tosten Torgers. E..., Simen ...."

Begravelsesinnføring i Gausdal Mini s.353 (1787): Begravd "13 Mai Sergeant Anders RudsEjer, 72 Aar".

Back
Sosa : 39
Mari IVERSDATTER
°About 1736
+

x 11 Jun 1759 Gausdal
Anders ANDERSEN
Simon ANDERSEN  Siri ANDERSDATTER#  Anders ANDERSEN  Olive ANDERSEN  Ingeborg ANDERSEN 
Notes : I FT1801 oppført på en plass under gården Rud (Østre Gausdal) som 65 år gammel, enke første gang og Inderste. Her bor hun hos sin datter Olive Andersdtr (33) og hennes mann Ole Larsen (38), som er Dragun og husmann med jord. Hennes datterdatter Mari (11) bor også sammen med henne.

Sannsynlig begravelsesinnføring i Mini Gausdal s 505 (1813) Begr 27 jun 1813: "Mari Iversd Rudshagen, 74 Aar".

Back
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
Simon ANDERSEN
°Feb 1760
Gausdal
+

Back
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
Anders ANDERSEN
°Dec 1765
Gausdal
+
Notes : Dåp 1 Jan 1766:
Ministeralbok Gausdal s. 67 (1766) i hovedkirken: "Die Novi Anni 1766 Døbt Sergent Anders Andersens Anders. Test: Ole Eriks. Leqvam, Clement Peders. Rogstad, Amund Gunders. Roqvam, Gunild Ole Andersen Bors og Aue Ole Eriks. Leqvams"

Back
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
Olive ANDERSEN
°Oct 1767
Gausdal
+
Notes : Dåp 15 OCT 1767:
Ministeralbok Gausdal s. 80 (1767): "d 15 oct døbt Serg Anders Andersens Olive. Test: Ifwar Ols. Kraabøl, Halvor Gunders. Midtenget, Anne Ole Eriks Leqvams, Bernt Jan Ievars. Persats og Kirsti Larsd Hørud".

Back
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
Ingeborg ANDERSEN
°Jul 1770
Gausdal
+
Notes : Dåp 1 AUG 1770:
Ministeralbok Gausdal s 100 (1770): "Døbt 1. Aug: Anders Andersens Ingebor. Test: Ole Eriks. Leqvam, Amund Olsen Tollaug, Stine Bernt Amunds. Evenvolds, Aun Ole Eriks. Leqvams og Ragnild Nielsdr Peisang."

Det er to Anders Andersen som har barnedåper i kirkebøkene i Gausdal i årene rundt da. I Ingeborgs dåpsinnføring er ikke farens tittel sersjant nevnt som for de andre barna. Men den andre Anders Andersen (fra Rokvamsli) er utelukket da han døper et barn bare 3 måneder etter Ingeborg. Dessuten er det et overlapp av faddere for Ingeborg med de andre av sersjant Anders Andersens barn (nemlig med Ole Eriksen Lekvam og kone Anne). Vi kan derfor være rimelig sikre på at Ingeborg er dennes barn.


Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10