Sosa : 26
Franz SCHMIDTJacob DÖBBER
Johann Christian SCHMIDTMargarethe Elisabeth DÖBBER
Andreas Christian SCHMIDT
°16 Jun 1796
Schwaneberg
+ 29 Jul 1827
Schwaneberg

x 21 Sep 1820 Schwaneberg
Marie Elisabeth HAMEL
Maria Elisabeth SCHMIDT# 
Notes : Yrke: Schuhmacher.

Back
Sosa : 27
Johann Valentin HAMELKatharina Margarethe DAHLHEIM
Marie Elisabeth HAMEL
°1796
+1841
Schwaneberg

x 21 Sep 1820 Schwaneberg
Andreas Christian SCHMIDT
Maria Elisabeth SCHMIDT# 

Back
Sosa : 52
Franz SCHMIDT
Johann Christian SCHMIDT
°1770
+25 Apr 1838
Schwaneberg

x
Margarethe Elisabeth DÖBBER
Andreas Christian SCHMIDT# 
Notes : Yrke: Arbeitsmann.

Back
Sosa : 53
Jacob DÖBBER
Margarethe Elisabeth DÖBBER
°
+

x
Johann Christian SCHMIDT
Andreas Christian SCHMIDT# 

Back
Sosa : 104
Franz SCHMIDT
°
+

x
Johann Christian SCHMIDT# 

Back
Sosa : 106
Jacob DÖBBER
°
+

x
Margarethe Elisabeth DÖBBER# 

Back
Sosa : 54
Johann Valentin HAMEL
°1768
+1828

x
Katharina Margarethe DAHLHEIM
Marie Elisabeth HAMEL# 
Notes : Yrke: Böttchermeister.

Back
Sosa : 55
Katharina Margarethe DAHLHEIM
°
+

x
Johann Valentin HAMEL
Marie Elisabeth HAMEL# 

Back
Sosa : 5
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Charlotte Amalie HALVORSEN
°26 May 1844
Nordbygaten, Grønland, Aker
+24 Sep 1913

x 12 May 1861 Gamle Aker kirke
Ole GJERDRUM SCHYBERG
Sigrid SCHYBERG  Harald SCHYBERG  Ragna SCHYBERG   Marie (Maja) SCHYBERG  Ole Gjerdrum SCHYBERG  Olaf SCHYBERG#  
Notes : Kirkebok for dåp: Døpt 14 juli 1844. Påført "uægte" (foreldrene giftet seg 1846).

Back
Sosa : 10
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Christian Adolph HALVORSEN
°4 Jun 1821
Grønland, Aker
+

x 16 Jul 1846 Aker
Christine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Charlotte Amalie HALVORSEN#  Severin Gunnerius HALVORSEN  Hans Christian HALVORSEN   Thorvald Julius HALVORSEN  Christiane Marie HALVORSEN  Julie HALVORSEN  
Notes : Dåp Aker 22. juli 1821: Christian Adolph. Foreldre. arbeidsmand Hans Halvorsen, f(ra?) Grønland og kone Gunild Eriksdatter ibid. Fd. Madme Johnsen, Jomfru Dahl, Jomfru Varpen, (Kon...? i Aker Mini) Hiorthaas, do Pettersen (Klok: og Hofmand og Nielsen).

Bakermester. Oppgitt bosted Nordbygaten, Grønland ved Charlotte Amalies dåp, Grønland ved de neste barnas dåp og Sophienberg, Throndhjemsveien ved Julies dåp i 1861.

I FT1865 er den 45 år gamle "Bagermester Christian Adolphin Halvorsen" oppgitt bosatt i Grønland 34 sammen med kone "Marie Laberg" (45 år, f. i Fredrikstad) og barna Severin Gunerius (19), Hans Christian (15), Thorval Julius (13), Christiane Marie (11) og Julie (5). I tillegg er det en losjerende, en losjerende pige og en dreng i husstanden.


Back
Elias GJERDRUM
°13 Feb 1747
Strøm
+22 Apr 1788
Ringsaker

x 29 Sep 1780 Christiania
Anne Margrete RAV
Grete Eliasdatter GJERDRUM  Ole Eliassen GJERDRUM*  Magdalene GJERDRUM  
Notes : Iflg Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd III, s. 256-258: Døpt 23 feb 1747 i Strøm. Kom i 1764 til Christiania og fikk her i 1774 tjeneste hos en præsident Willumsen som kontorbetjent, ble lennsmann i Stange i 1779 og lensmann i Ringsaker i 1787.

Back
Sosa : 9
Anders ANDERSENMari IVERSDATTER
? NNSiri ANDERSDATTER
Mari Andersdatter HOLTERMANN
°1 Nov 1790
Gausdal
+19 Nov 1868

x 26 Nov 1819 Akershus slottsm., Christiania
Peder Pedersen SCHYBERG
Peter SCHYBERG  Anton Marius SCHYBERG  Sophie Annette SCHYBERG   Torsten DEVEGE SCHYBERG  Martin SCHYBERG*  Ole GJERDRUM SCHYBERG#  
Notes : Info om fødsel og navn fra notat av OS. Tilsvarende dåpsinføsel i Gausdal 7. nov 1790: Uekte barn med mor Siri Andersdtr. Først i kirkeboka angitt en fogd Anders Mortensen Harmann som far, så henvises det til en "notarial forretning" hvor en soldat Ole Eliasen angis som far.

Dåpsinnføringene transkribert:

Overstrøket:

"d. 7de Nov: Ziri Andersd Ruds Ejers(?) uægte B Mari aflet med Ægtemand
fogden hr Anders Mortensen Hartemann, Fad. Ole Ols. Rudstuen, Ole
Torkels. Ruds Ejer, Oline Andersd Østerlie Ejer, Ma Liv Olsd. Loe og Marit
Jørgensd Toflie (??)."

Ikke overstrøket:

"K??er Moderen Siri Anders Daatters Opgiwede ved en
notarial forretning 29 Nov. 1790 er en ugift person Ole Eliasen som
nu er soldatt, men hvor viides ej, Barne fader til hendes uægte Barn Mari, hvilket
hun selv nærværende tilstod."

Søkt etter Siri Andersdtr med datter Mari som kunne passe i FT1801. Ingen funnet, men funnet en 11 år gammel Mari Olsdtr, boende hos sin mormor Mari Iversdtr (65 år) og mors søster Olivs Andersdtr (33) på et bruk/plass under gården Rud, som passer, men moren er ikke der. Siden Maris mor ble tilskrevet "RudsEjer" ved dåpen, må dette være riktig person. Det er to Rud-gårder i Gausdal. Den de er oppført på, ligger i Østre Gausdal (den andre i Bødalen i Vestre Gausdal).

Står oppført som "Maren" ved flere av barnas dåp og konfirmasjoner.

Begravde, Grønland, 1868: Død 17 Nov, begr 24 Nov: "Enkefru Mari Schyberg, gjenl, 4 sønner og 1 datter, 78 Aar, Saxegaard i Oslo. Dødsårsag: Langvarig Forstoppelse og Alderdomssvekkelse"

Back
Sosa : 33
Peder ERIKSENAnne KRISTENSDATTERNils Nilsen ROGNLIENMari LARSDATTER
Jens Pedersøn SKREPPENBerte Nilsdatter ROGNLIEN
Kari Jensdatter SKREPPEN
°1 Nov 1722
Skreppen, Eina
+8 Jun 1818
Nedre Skyberg, Ringsaker

x 12 Jul 1745 Toten
Peder Jensen SCHYBERG
Berte PEDERSDATTER  Jens PEDERSEN  Ole Pedersen SKYBERG*  Peder Pedersen SCHYBERG#  Marthe PEDERSDTR  Kari PEDERSDTR  Kari PEDERSDTR  
Notes : Dåp Toten 1722, s. 106, 12/11: Jens Schreppens datter Karj. Faddere: And Evang, Joh. Ols. Valle, Ane Evang, Lispet Evang, Ingrj Rognlien.

Iflg Røse: På skiftet etter Jens Skreppen i 1763 sies det at deres eldste barn Kari er gift med Peder Jenssøn Schyberg.

Begravelsesinnføring Ringsaker 1818, s.209: Død 8. juni, begr. 15. juni: "Enke Kari Pedersd, nd. Skyberg, 103 Aar 7 m." (Alderen er nok feil, og må være 95 år 7 md i henhold til dåpsinnføringen.)

Back
Sosa : 16
Jens Christensen VESTADBerte Pedersdatter FAUCHALJens Pedersøn SKREPPENBerte Nilsdatter ROGNLIEN
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPEN
Peder Pedersen SCHYBERG
°2 Feb 1758
Vestre Stav, Ringsaker
+5 Apr 1818
Skyberg, Ringsaker

x 15 Dec 1788 Stolpestad
Anne Margrete RAV
Karen PEDERSDTR*  Elli (Ella) SCHYBERG*   Peder Pedersen SCHYBERG#  Johannes PEDERSEN 
Notes : Dåp Ringsaker Dom ? 1758: "2. febr: Peder Jensen Westre Staf og Kari Jensd. s. Peder. Fad.: Jørgen? Larsen Soug?, Ole Joensen Hofvi, Frederik Michelsen Staf, Karen Lind, Anne Nielsd Soug?."

Vielse Ringsaker 1788: "d 15 Decembr: Organist ungk: Peder Pedersen Schyberg og Enken Anne Margrethe Raw paa Stolpestad. Caut: Peder Christophersen Simenstad og Jens Guldbrandsen Lillebolstad. Bangs bevilling Cop. i H....???>."

Iflg ark fra OS alias "Sorte Per" og "Per Stolpestad". Har delvis vært modell for organist Nyberg i Tryggve Andersens "I cancellirådens dage". En del biografiske opplysninger i boka "Tryggve Andersens Opplandsfortellinger" av Frik Hougen (Gyldendal, 1953). Organist i Veldre. Ble stilt for retten for bl.a. blasfemi og mordbrann, men ble frikjent.

I FT1801 er den 43 år gamle Peder Pedersen oppgitt på gården Øvre Stolpestad som Bonde og gårdbruger og organist i Weldre anex. Her bor han sammen med sin kone Anne Margrethe Olsdtr (45) og barna Karen (10), Peder (8), Elie (8) og Johannes (5).

Ministeralbok Ringsake 1818r: Død 17 april, begravet 26. apr: "Enkem Peder Pedersen Skyberg, Inderst, alder 60 Aar 2 md." Betegnelsen "Enkemann" er ikke riktig, men han var fraskilt fra Anne Margrethe Rav, som levde til 1849. (Dødsdato stemmer ikke med notat fra OS med dødsdag 5 apr: Kladd til kirkebok har dødsdato 5. apr og begravelsesdato 15. apr, ellers identisk, og er nok mer pålitelig.)

Back
Sosa : 66
Peder ERIKSENAnne KRISTENSDATTER
Jens Pedersøn SKREPPEN
°
+1763

x 12 Oct 1720 Eina, Toten
Berte Nilsdatter ROGNLIEN
Kari Jensdatter SKREPPEN#  Ane JENSDATTER  Mari JENSDATTER  
Notes : Toten 1720, s.75: Trolovet 17. aug., viet 12. okt.: "Jens Pedersen Skreppen - Berte Nielsd. Ronglien. Cav: Peder Hager, Ola Kyset."

Skreppen ligger i Eina, Toten. Iflg Røse skiftes det etter Jens Skreppen i 1763.

Se oppføring i Totens Bygdebok bd 5 Eina (1998) s. 549: "Jens bygslet garden i 1721 av statsråd Stockflet, som var blitt eier av Skreppen. Jens kjøpte eiendommen ved auksjonsskjøte 20. april 1744. Han solgte den til svigersønnen Hans Paulsen to år seinere.". Her er nevnt barna Kari (dp 1722), Anne (dp 1728) og Mari (dp 1735).

Kan han være identisk med Jens Pedersøn Flatterud, som begraves i Kolbu krk, Toten 7/4 1762, 64 år 4 mnd 2 uker gammel?


Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10