Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELDAndreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDT
(Andreas) Christian WESTPHAL
°15 Feb 1856
Schwaneberg
+21 Mar 1892
Magdeburg
Notes : Yrke: Schuhmachermeister.

Back
Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELDAndreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDT
Carl Friedrich WESTPHAL
°15 Feb 1860
Schwaneberg
+25 Jan 1930
Magdeburg-Neustadt
Notes : Yrke: Böttcher.

Back
Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELDAndreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDT
Marie Elisabeth WESTPHAL
°12 Aug 1862
Schwaneberg
+1891
Magdeburg-Buckau
Notes : Gift Strumpf.

Back
Heinrich Andreas WESTPHALSophie Dorothea MAYFELDAndreas Christian SCHMIDTMarie Elisabeth HAMEL
Julius Valentin WESTPHALMaria Elisabeth SCHMIDT
(Katharina) Friedricke WESTPHAL
°10 Nov 1865
Schwaneberg
+4 May 1927
Schwinemünde
Notes : Gift Damke.

Back
Sosa : 518
Tore Ljodolfsson RUSTAD-ALSTAD
A(mund?) Toresen RUSTAD
Tore A(mundsen?) Nedre RUSTAD
°
+

x
Magadalena (Malene) TORESDATTER# 
Notes : Omtalt i artikkel av Svein-Erik Ødegaard i Vestoppl. Slektshistoriel. Tidsskr. nr 4, 1985. Bevart segl fra 1625.

"Ved siden av å eie 1 1/2 skippund i Nedre Rustad, eide Tore 3/4 skippund i Gran med bygsel og 1 hud i Alstad øvre. Dette viser en sosial plassering i toppen av bondeskiktet, blant dem som eide sin egen gard og i tillegg eide parter i andre garder."

Også omtalt i artikkel i Vestoppl. Slektshistoriel. Tidsskrift nr 2, 1999 s. 110. 10 barn listet opp der.

Back
Sosa : 1036
Tore Ljodolfsson RUSTAD-ALSTAD
A(mund?) Toresen RUSTAD
°
+

x
Tore A(mundsen?) Nedre RUSTAD# 

Back
Sosa : 2072
Tore Ljodolfsson RUSTAD-ALSTAD
°
+

x
A(mund?) Toresen RUSTAD# 
Notes : Omtalt i artikkel av Svein-Erik Ødegaard i Vestoppl- Slektshistoriel. Tidsskr. nr 4, 1985.

Omtales i 1550- og 1560-åra. Segl i riksarkivet for Tore (Nedre) Rustad 1564 identisk med segl for Tore (Øvre) Alstad 1549, så dette antas å være samme person av Ødegaard. Antas å være innflytter ut fra det sjeldne farsnavnet. Sannsynligvis eier av Rustad før 1536.

I Lensregnekapene 1557-61 nevnes en Torer og en Tordt på Rudstadt (register til lensregnskapene finnes på slektshistorielaget.no).

Back
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPENOle Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV
Elli (Ella) SCHYBERG
°Mar 1793
Stolpestad, Ringsaker
+5 Jun 1867
Hvaler

x 1814
Hans Lorentz Christiansen BARFOED
Christiane Dorthea CHRISTIANSEN* 
Notes : Dåp Ringsaker 1793, (Ministeralbok s.233) 24/3: "Organist Peder Pedersen Øwre Stolpestad og Anne Margrete Ravs p.b. Berte. Fadd: Lars Syversen Leene, Ole Thronsen Stolpestad, Stephan Pedersen ibm., Berte Larsd. ibm. og Berte Pedersd. Leene."

Dåp Ringsaker 1793 (Kladd kirkebok s. 13) 21/4: "Martii: Peder Pedersen Øwre Stolpestad og Anne Margrete Ravs b. Elli. Fadd: Lars Syverssen Leene, Ole Tronsen Stolpestad, Stephan Pedersen ibm., Berte Larwsd. ibm, Og Berte Pedersd. Leene."
Her er Elli skrevet over et annet navn, muligens Berte.

Det er tydelig at navnet Berte må ha kommet inn ved en feiltakelse.

Fødselsår 1792 iflg TBS. Lite trolig at hun virkelig er født da, og så døpt samtidig med Peder i 1793. Det ser heller ut til at de er tvillinger. Det er også oppgitt samme alder på Peder og henne i FT1801. Hun er der kalt Elie.

Gift 1814 med skipsfører og reder Hans Lorentz Christiansen Barfoed. Disse fikk 11 barn. Fra disse nedstammer bl.a. Ditlev-Simonsen-familien. Ella er mormor til "rederhøvdingen" Olaf Ditlev-Simonsen (f. 1865).


Back
Sosa : 345
Ingeborg ANDERSDATTER
°
+

x
Jacob Olsen SMESTAD
Lars Jacobsen OXHUD# 

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10