Sosa : 43
Lars Jacobsen OXHUDAnne ANDERSDATTER
Jacob Larsen OXHUDEli OLSDATTER
Dorthe JACOBSDATTER
°7 Feb 1763
Haslum
+Aug 1805
Aker

x1 18 Dec 1789 Akershus slottsmenighet
Jens JANSEN
Elen Elisabeth JENSDATTER 

x2 13 Oct 1794 Akershus slottsmenighet
Erich ENGELSEN
Gunnild ERICHSDATTER#   Ingebor Maria ERICHSDATTER  
Notes : Dåp Haslum kirke 10. feb. 1765: "Jacob Oxhuds Dr fød d 7de febr. Anne Marie Røsler, Kari Sørensd Sandv:, Søren Høvig, Hans Bends: Sandv: og Christen Løgeberg. Eli Olsdatter, 18de febr."

Dorthes vei på Bygdø oppkalt etter henne. Fra Ullern Historielags vandring på Bygdøy 2005:

"Vi kikket på eiendommer som Bakken og Arneborg før vi kom til Dorthes vei.

Denne veien er oppkalt etter en kvinne med navnet Dorthe. Hun er tilsynelatende en helt vanlig dame, og mange syns det er flott at en vei kan få navn etter en het vanlig person.

Men var hun så vanlig? Hun er født 7. februar 1765 og ble døpt i Haslum kirke kort tid etter.

Grete Tichauer Andersen skriver året 1927 i "Bygdøy nu og i gammel tid":

"Litt ovenfor fiskeren Kittel Jacobsen eiendom på "Hougen" fikk Dorthe Jacobsdatter overladt en del maal jord. Det ligger nær å tro at fiskeren Kittel Jacobsen og Dorthe var søsken, og at de muligens er vokst op på Bygdø, hvor faren var opsynsmand for Hovedgaarden eller noget lignende. Ihvertfald blir begges ansøkninger om eiendomsret paa øen ledsaget av en særdeles bevaagen anbefaling fra stiftamtmannens side, og skjøtet lyder paa Dorthes og ikke hennes mands Erik Engelsens navn, efter hvem dog løkken iflg. et gammelt kart senere ogsaa kaldes "Erikstuen"."

Tom Sverre har forsket på Dorthe. Han fortalte at han fant Dorthes navn i Garnisonskirkens kirkebok for 1789. Den 18. desember ble Ungkar Jens Jansen og Pige Dorte Jacobsdatter copulerede - viet. I januar 1792 får de datteren Elen Elisabeth. Jens Jansen begraves allerede 2. juni 1793, 31 år gammel.

Den gang var det vanlig for unge enker og enkemenn å inngå nye ekteskap snarest mulig. Det handlet om å gjøre det mulig for familien(e) å overleve. Allerede 13. oktober 1794 vies Ungkar Erik Engelsen og Enke Dorte Jacobsdatter.

I veien dag bor det mange spennende mennesker, blant annet kunstnerinne Guri Haneborg. I 1995 laget hun en byste av Dorthe. Hvert år, den første onsdagen i august holder innbyggerne i Dorthes vei, Jacob Fayes vei og Lovisenlund veifest. Og under stor festivitas lager barna blomsterkranser og pynter bysten av Dorthe."

Back
Sosa : 86
Jacob Olsen SMESTADIngeborg ANDERSDATTER
Lars Jacobsen OXHUDAnne ANDERSDATTER
Jacob Larsen OXHUD
°
+

x 19 Sep 1754 Tanum
Eli OLSDATTER
Dorthe JACOBSDATTER# 
Notes : Info fra Tom s. Vadholm: Oxhud/Oxhode/Oxhoved er det gamle navnet på Blommenholm gård i Bærum. Jacob eide Oxhoved gård fra 1782 til 1788. Jacob Larsen overtok som bruker etter sin far, Lars Jacobsen, som igjen var sønn av Jacob Olsen på Smestad.

Back
Sosa : 87
Eli OLSDATTER
°
+

x 19 Sep 1754 Tanum
Jacob Larsen OXHUD
Dorthe JACOBSDATTER# 

Back
Sosa : 172
Jacob Olsen SMESTADIngeborg ANDERSDATTER
Lars Jacobsen OXHUD
°
+

x
Anne ANDERSDATTER
Jacob Larsen OXHUD# 
Notes : I "Bærum - En bygds historie" bind 1 (Kristiania 1920) side 189 står det følgende om brukere av Blommenholm:

"Lars Jakobsen, søn av Jakob Olsen Smedstad i Aker, var bruker fra 1720=aarene. Hans hustru var Anne Andersdatter. Skifte efter hende 1752. Barn: 1. Jakob, paa Okshoved, 2. Anders, do., 3. Halvor, 4. Dorte, gift med Johan Ples, skrædder, Moss, 5. Johanne, gift med Jakob Kristofersen, Sandaker, 6. Ingeborg, gift med Anders Torstensen, Grefsen, 7. Karen.

Jakob Larsen kjøpte gaarden av Strømboe 1782, men maate sælge den igjen 1788. Han var gift med Eli Olsdatter."

Back
Sosa : 344
Jacob Olsen SMESTAD
°
+1728

x
Ingeborg ANDERSDATTER
Lars Jacobsen OXHUD# 
Notes : Om Smestad i Oslo Byleksikon: Kronen solgte gården i 1682, og i 1700 ble den kjøpt av oppsitteren Jacob Olssøn Smestad. Iflg Tom S. Vadholm: Jacob var den første oppsitter som vi vet eide Smestad. Det var ved hans død at Smestad ble delt i en nedre og en øvre.

I Henning Sollieds bok Akersgårder (Oslo 1947) står det på side 45 følgende om eiere av Smestad:
"Omkring året 1700 kjøpte opsitteren Jacob Olssøn Smestad gården, som efter hans død i 1728 blev delt mellom enken Ingeborg Andersdatter og barnene og senere er forblitt delt. Enken giftet sig igjen med Ole Madssøn, som fikk halvparten av gården, mens Jacob Olssøns sønn, Jens Jacobssøn Smestad, efterhånden samlet den annen halvpart på sin hånd, men gav stedfaderen skjøte av 20. desember 1734 på sin odels- og åsetesrett til dennes halvpart."

Back
Jens JANSEN
°About 1762
+May 1793

x 18 Dec 1789 Akershus slottsmenighet
Dorthe JACOBSDATTER
Elen Elisabeth JENSDATTER 
Notes : Begraves 2. juni 1793 31 år gml iflg Tom S. Vadholm.

Back
Engel Guttormsen HOVINGunhild ERIKSDATTERJacob Larsen OXHUDEli OLSDATTER
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Ingebor Maria ERICHSDATTER
°Mar 1798
Aker
+
Notes : Dåp 25. mars 1798, Aker: Ingebor Maria, f Erich Engelsen Ladegaardsøyen, Dorthe Jacobsdr. T: Pernille Poulsdr, Asgierd Nielsd, Simen Jensen, Kiettil Jacobsen.

Back
Jacob Larsen OXHUDEli OLSDATTER
Jens JANSENDorthe JACOBSDATTER
Elen Elisabeth JENSDATTER
°Jan 1792
Aker
+

Back
Dorthe ADAMSDATTER
°
+

x May 1809
Erich ENGELSEN

Back
Sosa : 173
Anne ANDERSDATTER
°
+1752

x
Lars Jacobsen OXHUD
Jacob Larsen OXHUD# 
Notes : Registrert i kirkebok som mor til Lars Oxhuds datter Karen i 1733 og senere barn. Antar at hun også er mor til Jacob.

Back
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Sophie Emilie HALVORSEN
°14 May 1826
Christiania
+
Notes : Dåp 2. juli 1826 i Oslo domkrk, Sophie Emilie. Foreldre: Dagleier Hans Halvorsen, logerende for mad Larsen i Vognmandsgaden og hustru Gunhild Eriksdatter. Faddere: Mad. Lovise Bodin, Mad. Petronelle Morgs, Jfr Henrikke Calmeyer Joensdatter, fuldmægtig Johan Werner, h...? Hans Nielsen, Studerende Johannes Thrane.

Back
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Polla Petrine HALVORSEN
°22 Sep 1828
Aker
+
Notes : Dåp Aker 19. oktober 1728 (Opsloe): Polla Petrine. Foreldre: Arbeidsmand Hans Halvordsen og kone Gunnild Eriksdatter fra Grønland. Faddere: Mad. Moe, Mad. Johnsen, Jomfru Christensen, Bagermester Knudsen, kopist Petersen og Carl Snibestee(?).

Back
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Albertine Charlotte HALVORSEN
°28 Sep 1831
Aker
+9 Nov 1840
Aker
Notes : Dåp Aker 16. oktober 1831. Albertine Charlotte: Forel. Arbeidsmand Hans Halvorsen og k. Gunhild Erichsdtr paa Grønland. Faddere: Madame Hansen paa Grønland, Madame Pedersen ibid., Jomfru Gabrielsen ibid., Muurmester Jacobsen og Hans Rasmussen paa Grønland og Gartner Olsen.

Begravelse 15. nov. 1840. Oppholdssted Lakkegaden. Dødsårsak "Wides ei"(?).

Back
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Julie HALVORSEN
°8 Apr 1834
+
Notes : Daap 22. juni 1834 Aker. Julie. Foreldre: Arb. Hans Halvorsen og Hustru Gunhild Erichsdtr fra Grønland. Faddere: Mad. Gabrielsen, Jongfrue Rude, Mad. Amundsen, Høker Morten Larsen og Muurmester Jacobsen, alle paa Grønland.

Back
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTER
Dorvald Edvard HALVORSEN
°15 Apr 1819
Aker
+
Notes : Dåp Aker, 16. mai 1819: Dorvald Edvard. Foreldre: Hans Halvordsen, Arbeidsmand fra Grønland og kine Gunnild Erichsdtr. Faddere: Mad. Jortaas, Petro Jensdtr, Anne Kistine Olausen, Petter Holmsen, Niels Olsen.

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10