Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Martin SCHYBERG
°14 Dec 1829
+25 Mar 1912

x
Mari SCHYBERG   Signe SCHYBERG  
Notes : Fødselsdato iflg Oslo hospital kirkebok konfirmerte 1845.

Bakermester. Gift med Amalie Blomberg (1851-1941) fra Moss.

Back
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Anton Marius SCHYBERG
°29 Jul 1822
Christiania domkrk
+
Notes : Dåp Oslo domkrk: Født 29 juli 1822, døpt 13. september. Sønn av "organist ved Opsloe krk, Peder Schyberg og Maren født Andersen, logerende hos Gunder Krabel. Faddere: Frue Arntzen, Frøken Schaft, Bureaursjef Gjerdrum, Lieutenant Anker, hø... Wohl."

Konfirmert Oslo Hospital krk 1837.

Ifølge TBS i Byminner departementssekretær og ugift.

Back
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Torsten DEVEGE SCHYBERG
°12 Jun 1827
Oslo
+9 Oct 1903
Notes : Fødselsdato og sted iflg Oslo Hospital kirkebok, konfirmerte 1842.

Gift med Julie Magdalene Schweder (1833-1907).

Info fra TBS i Byminner: "Utdannet seg som handelsmann, men da Preussen i 1848 angrep Danmark, gikk han som en av de 93 norske frivillige sammen med sin bror Anton i dansk krigstjeneste, og ble overført til 10. bataljons 2. kompani, som utgjorde en del av generalmajor Schleppegrells brigade i Schleswig. Etter våpenstillstanden søkte han avskjed og vendte tilbake til Christiania, hvor han fikk borgerskap i 1852. Han var en tid reisende, men startet så sin egen kjøpmannsforretning i Nygaten 6. Denne gikk dårlig, for han var altfor snill og solgte for meget på kreditt til usolide betalere. Høsten 1854 averterte han "Extra god Gammel-Ost", men selv dette nyttet ikke. Han fikk et vikariat i Kongeriget Norges Hypothekbank ved siden av, og i 1860 ble han fast ansatt og ble værende der i 40 år."

Barn (stadig iflg TBS):
Ragnhild Schyberg (1860-1886), gift med cand. jur. Kristian Reiersen (1844-1915), døde i barselseng.
Thorstein Schyberg (1862-1947) var 45 år i Hypothekbanken, gift med Therese Reiersen (1869-1964), var far til Thor Bjørn Schyberg.
Per Bjørn Schyberg (1864-1934), ingeniør, artillerikaptein og trafikksjef, senere kontorsjef ved NSB, Drammen, gift med Dagny Christoffersen (1872-1962).
Louise Schyberg (1866-1947), gift med cand. jur. og grosserer Rudolf Wilhelm Bøhme (1860-1941).
Eivind Schyberg (1869-1946), farmasøyt i Larvik, deretter apoteker i Haugesund, gift (1) med Ragna Bugge i Larvik og (2) med Aslaug Engvoldsen. Eivind er far til flyger Odd Schyberg (1908-?), som ble gift med Phyllis Eleonor Aspden (1915-?).

Back
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Peter SCHYBERG
°6 Mar 1820
Christiania
+1880
Notes : Dåp Christiania Dom krk 26 apr 1820, f. 6. mar. 1820. Foreldre: "Organist Peder Schyberg og hustr Maren Andersdt." Faddere: "fuldmægtig Ingebrethsen, fuldm. Holm, fuldm. Ælling, chd(?) Hartman ??? tilsagt"

Konfirmert Oslo Hospital kirke 1835.

Iflg slektstavle fra T.B.S. kongelig fullmektig og slottsforvalter. Gift med Ovidia Olsen.

Back
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV? NNSiri ANDERSDATTER
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANN
Sophie Annette SCHYBERG
°19 Feb 1825
Grønland, Ager
+4 Apr 1894
Notes : Døpt 15. mai 1825 iflg Oslo hospital kirkebok konfirmerte 1841, fødested Ager oppgitt der.

Gift i 1855 med marinelege Carl Julius Emil Bolstad (1823-1863).

Back
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANNChristian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSEN
Sigrid SCHYBERG
°22 Dec 1861
Grønland, Oslo
+1 Jul 1909

Back
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANNChristian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSEN
Harald SCHYBERG
°13 Dec 1863
Saxegården, Oslo
+Dec 1917

Back
Peder Pedersen SCHYBERGMari Andersdatter HOLTERMANNChristian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Ole GJERDRUM SCHYBERGCharlotte Amalie HALVORSEN
Ragna SCHYBERG
°13 Mar 1866
Oslo
+Feb 1902
Notes : Døpt 12/8 1866 i Grønland krk. Faddere: Fabricant A. Julius Gregersen, handelsborger O. Ottesen og kone samt Jomfru Marie Flundere.

Ragna ble gift med agent Otto Søegaard.


Back
Sosa : 22
Peder Andersen SOLBERGBerte ENGEBRETSDATTER
Niels Pedersen SOLBERG
°1793
Grønland
+

x 19 Dec 1820 Glemmen, Fredrikstad
Karen Sørine HANSDATTER
Bolette Hendriette SOLBERG   Christine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG#  
Notes : Døpt 29 AUG 1793, Akershus slottsmenighet (Grønl): "Niels. F Peder Andersen, Berte Engebretsd. F Mad Buxrud, Mad Halvorsen, Jomf Bock, Gunder Svendsen, Peder Mørk."

Flyttet fra Aker til Glemmen (Fredrikstad) 1816. I kirkebokoppføringen for utflyttingen (Aker 1817) er han oppført som Tjenestekarl. Ved Innflyttingen (Glemmen 1816) er skriften utydelig, kan tolkes som "Ungkar og kramboddræng for madam Bødker?". Ved vielsen 1820 synes det stå "Handelsbetjent". Yrker er også utydelig oppført ved barnedåper.

Datteren Bolette Hendriette (f. 4 FEB 1821) er konfirmert i Glemmen (Fredrikstad) 9. oktober 1836, mens datteren Christine Pettrine Ottomine (f. 8 OCT 1822) er konfirmert i Oslo Hospitals kirke 2. oktober 1836. Dette synes noe merkelig. Kan de ha flyttet fra Fredrikstad til Oslo rundt denne tiden?

Back
Sosa : 20
Hans HALVORSEN
°About 1773
+

x 11 Sep 1818 Aker
Gunnild ERICHSDATTER
Dorvald Edvard HALVORSEN  Christian Adolph HALVORSEN#  Sophie Emilie HALVORSEN   Polla Petrine HALVORSEN  Albertine Charlotte HALVORSEN  Julie HALVORSEN  
Notes : Tilskrevet Grønland ved forlovelsen 1818 og som 45 år gammel og "Tjener for Poul Trane" ved vielsen 1818. (En Poul Thrane er oppgitt som kjøpmann i Storgt 1 ved FT1801 og også oppført som kjøpmann i oversikt over borgere i Christiania 1815.) Kausjonister ved vielsen: Thorer Schoun og Niels Jonassen.

Ved dåpen av sønnen Dorvald Edvard 16/5 1819 oppført som "Arbeidsmand fra Grønland".

Oppført som "Bager" og 45 år gammel ved oppføring for innflytting i kirkebok Oslo Hospital 1819. Står da oppført til å flytte fra Grønland sammen med Gunild Erichsdtr, 24 år, og Dorvald Edvard, 1 år.

Yrke "Arbeidsmand" oppført ved sønnen Christian Adolphs dåp i 1821 og flere av de senere barnas dåp.

Bosatt i Grønland 12 ved folketelling for Aker 1834, da oppgitt til 61 år gammel, stilling utydelig (Muurarbeider?). Bor da sammen med hustru Gunild (39 år) og barna Christian (13), Sophie Erna (8 1/2), Paula Petrine (6), Albertine (3) og Julie (1/2). Ved oppføringen hans står tallet 16, som jeg tror skal tolkes som at han har bodd 16 år i sognet (dvs siden 1818).

Back
Sosa : 21
Engel Guttormsen HOVINGunhild ERIKSDATTERJacob Larsen OXHUDEli OLSDATTER
Erich ENGELSENDorthe JACOBSDATTER
Gunnild ERICHSDATTER
°Jul 1795
Aker
+

x 11 Sep 1818 Aker
Hans HALVORSEN
Dorvald Edvard HALVORSEN  Christian Adolph HALVORSEN#  Sophie Emilie HALVORSEN   Polla Petrine HALVORSEN  Albertine Charlotte HALVORSEN  Julie HALVORSEN  
Notes : Ved vielsen i 1818 oppgitt til 23 år og oppført "for Forældrene ved Ladegaarsøen". Denne tilknytningen til Bygdøy indikerer at hun må være identisk med Gunnild Eriksdatter fra Ladegaardsøen som konfirmeres 14 år gammel i 1809, som er oppgitt på Ladegårdsøen med foreldre som 6 år gammel i FT1801 og som blir døpt juli 1795.

Dåpsinnføringen i Aker 5. juli 1795 : Gunnil. For: Erich Engelsen, Dorthe Jacobsdr, Ladeg.øs-ejet. Fad. Thore Jacobsdr, Johanne Jacobsdr, Daniel Carlsteen, And. Gunerens, Ole Jacobsen.
Events : 1809 [Konfirmert] (Akershus Slottsmenighet)

Back
Sosa : 23
Hans JACOBSENKirstine HANSDATTER
Karen Sørine HANSDATTER
°1798
+

x 19 Dec 1820 Glemmen, Fredrikstad
Niels Pedersen SOLBERG
Bolette Hendriette SOLBERG   Christine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG#  
Notes : Døpt 21. oktober 1798, Glemmen. Oppført som Karen Søverina Hansdtr ved dåpen.

Christine Petrine Ottomine Solbergs foreldre er ved hennes dåp oppført som Karen Sophie Jacobsdtr og Nils Solberg. Men moren må være Karen Sørine Hansdtr, som er oppført i vielse med Nils Solberg i Glemmen i 1820 og ved Christine Petrine Ottomine Solbergs konfrimasjon. Dette navnet er også oppført ved dåpen til datteren Bolethe Hendriethe 4 FEB 1821.

Hun er identisk med "Karen Serina Hansdtr" oppført i Glemmen som 3-åring sammen med sinde foreldre ved FT1801.

Back
Sosa : 46
Hans JACOBSEN
°About 1764
+

x 15 Feb 1795 Glemmen, Fredrikstad
Kirstine HANSDATTER
Johanne Maria HANSDATTER  Karen Sørine HANSDATTER#   Ole Pether HANSEN  Oline HANSDATTER 
Notes : Kikebøkene for Glemmen ser ut til å mangle rundt fødselsåret.

Ved FT1801 oppført som 37-årig husmann og bruker på en plass i "Glemming sogn", gård nr 19, i Fredrikstad prestegjeld, sammen med sin kone Kirstine Hansdtr (39) og døtrene Johanne Maria (6) og Karen Serina (3). Ved vielsen i 1795 og Johanne Marias dåp tilskrevet Forstaden, ved de yngre barnas dåp oppgitt tilhørende Nyegaargrund.

Back
Sosa : 47
Kirstine HANSDATTER
°About 1762
+

x 15 Feb 1795 Glemmen, Fredrikstad
Hans JACOBSEN
Johanne Maria HANSDATTER  Karen Sørine HANSDATTER#   Ole Pether HANSEN  Oline HANSDATTER 
Notes : Kirkebøkene for Glemmen ser ut til å mangle rundt fødselsåret.

Etternavn ser ut til å være skrevet "Hansdtr Bøcher" ved kirkebokoppføringen for datteren Johanne Marias dåp. Kan hun være indentisk med Madam'en som Nils Solberg kom for å arbeide hos? Har navnet "Hansdtr Trara?" ved de yngre barnas dåp.

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10