Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Severin Gunnerius HALVORSEN
°16 Aug 1846
Aker
+
Notes : Dåp 31. januar 1847 Aker: Severin Gunnerius. Foreldre: Bagerm. Christian Halvorsen p. Grønl. H. Ottomine Halvorsen. Faddere: Jomf. Hansen, Mad. A. Henriksen, Madam Tollefson, Johan Rejersen, Lager??? Peder Rossing, Andreas Larsen.

Back
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Hans Christian HALVORSEN
°20 Jul 1851
Aker
+
Notes : Dåp 31. august 1851, Aker: Hans Christian. Foreldre: Bagermester Christian Halvorsen og hustru Mina Halvorsen, føt Solberg. Grønland. Faddere: Madam Hanisland, Madame Ghotta Tollefsen, Mad Sophie Hattdod, ..?.. M. Augall. Bagermester Rabenfalck og Rossing. Møller Jon Andersen, ..?.. Jens Tollefsen, Bagermester Outklav.

Back
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Thorvald Julius HALVORSEN
°20 Apr 1853
Grønland, Aker
+
Notes : Dåp 12. mars. 1854 Aker: Thorvald Julius. Foreldre: Bagermester Christian Halvorsen og Hustru Mina Solberg. Grønland. Faddere: Madame Rossing, Madame Tollefsen, Jfru Stabenfield, Jfru Rossing, Bagermesterene Rossing, Hauland og Stabenfield, Slagter Tollefsen.

Back
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Christiane Marie HALVORSEN
°5 Apr 1855
Grønland, Aker
+
Notes : Dåp 1. juli 1855, Aker: Christiane Marie. Foreldre: Bagermester Christian Halvorsen og Hstr Mina Halvorsen. Faddere: Madame Rossing, Madame Tollofsen, Md Tollofsen, Jfru Halvorsen, Jfru Jørgensen, Bagermesterne Rossing, Atabenfelt, Olsen, Johnsen og Slagter Tollofsen.

Back
Hans HALVORSENGunnild ERICHSDATTERNiels Pedersen SOLBERGKaren Sørine HANSDATTER
Christian Adolph HALVORSENChristine Petrine Ottomine (Mina) SOLBERG
Julie HALVORSEN
°12 Nov 1861
Gamle Aker
+
Notes : Dåp 6. august 1862, Gamle Aker: Julie. Foreldre: bager Christian Adolph Halvodsen og h Mina Halvorsen ved Sophienberg. Faddere: Johanne Nielsen, Thora Andersen, Christopher Nielsen, bager (Edvard) Klemmetsen. (Klokkerbok skriver i stedet Mina Solberg og bosted Throndhjemsveien).

Back
Berte JENSDATTERCarl Hansen ALSTADMagadalena (Malene) TORESDATTER
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Isach HAUG
°About 1686
+1757
Notes : Fødselsår 1691 basert på oppgitt alder ved skifte etter moren i 1731 (gjengitt av Røse). Gift med Margrete Torkidsdtr Majer (1695-1740). 7 barn. Bruker Haug.

Forlovet 2 aug 1716, viet 22 aug 1716. Forlovere Engebret Rønneby og Ole Berg.

Døper datter Johanne 31 jan 1717 (på Haug)
Døper datter Marte 5 may 1726 (på Haug) (Toten mini s 164)

Begravelse Toten 1757, s. 158: "Slj. Isak Houg, 71 aar". (Gir fødselsår ca 1686, ikke konsistent med alder oppgitt ved morens skifte.)

Back
Berte JENSDATTERCarl Hansen ALSTADMagadalena (Malene) TORESDATTER
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Fredrik SKJøLåS
°About 1691
+Nov 1742
Skjølås, Toten
Notes : Fødselsår 1696 basert på oppgitt alder ved skiftet etter moren 1731.

Gift 1715 med enke Eli Hansdatter Skjølås. 4 barn, bruker Skjølås.

Døper sønn Pofvel 12 feb 1719. (Toten mini s 57)

Begravet 16/11 1742 (Toten s. 401): "Fred. Christens. Skiølaas , 51 aar". Gir fødselsår ca 1691.

Back
Berte JENSDATTERCarl Hansen ALSTADMagadalena (Malene) TORESDATTER
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Berte CHRISTENSDATTER
°About 1683
+Dec 1751
Skjølås, Toten
Notes : Oppgitt som Christen og Martes barn 4 i arveskiftet etter moren i 1731, se Sigurd Røses artikkel. Oppgitt til gift med Ole Rasmussen Skjølås, alder ikke oppgitt.

Funnet vielse Toten 1710 (s 161): Trolovet 2 Jun 1710, Viet 10 Jun 1710: Sol. Ole Simens. Blichset med Birte (Berte?) Christensd. Houg. Forlovere Jacob Biønsta og Kield Solber. Kan være henne?

Ole Simensen Blichsett døper sønn Christen 26 dec 1710. Faddere dåpen: Simen Blichset, Kield Solberg, Povel Alfsta, Anna Biønsta, Kirsti Berg, Gunil Blichset.
Ole Blixsett døper datter Berte 3 sep 1713 (s198), Faddere: Jacob Biønstad, Ole Berg, Jens Houg, Annd Biønstad, Kirsti Berg, Mari Simensd Bixet.
Ole Blixsett døper atter Marte 15 mar 1716 (s25). Faddere: Kield Solberg, Simen Blixet, Marte Sogstad, Dorthe Solberg, Marj Simensd Blixet.

Forlovet 27 mar 1720, viet 26 oct 1720. Dragun Ole Rasm Schiølaas og Berte Christensd Haug. Forlovere: Christen Haug og Frederick Schiølaas.

Begravet Toten 1751 (s. 8) 5/12: "Berte Skiølaas, 68 aar". Er antakelig henne.

Back
Sosa : 260
Peder FAUKAL
Ole Pedersøn FAUKAL
°About 1634
+

x
Peder Olsen FAUCHAL# 
Notes : Iflg Røse er Ole Pedersøn 31 år oppført som bruker på Faukal i 1665. Dette stemmer med manntallet for Hadeland prosti 1666 (gårdsnavn Foschachald). Det er også oppgitt en sønn Peder (8 uker?).

Back
Sosa : 520
Peder FAUKAL
°Before 1620
+

x
Ole Pedersøn FAUKAL# 
Notes : Iflg Røse finner vi omkring 1650 en Peder på Faukal. Det er en antakelse at han er far til Ole Pedersen Faukal.

Back
Mari Paulsdtr RUSTAD
°1704
+

x 1 Jul 1731 Toten
Jens Christensen VESTAD
Berte JENSDATTER   Anders JENSEN  
Notes : Dåpsår nevnt i Vestoppl. Slektshist. Tidsskr 4, 1985. Tilskrives der Mellom-Rustad.

Dåpsinnføring Toten 1704, s. 106 Fest Michaelis (29.09.1704): "Døbt Pol Amund Rustads p.b. Maren. Fadd: Jens Ols. Askim, Haagen Jens. Askim, Ole Andersgaard, Kirsten Andersgaard, Kirsti Stensli."

Kan foreldrene være identisk med Pol Haagens. Askim og Lisbet Christensd. Amund-Rustad som vies 31.8.1704 (Forlovere Ole Andsgaard og Pol Hermandrud, Toten s. 104)?

Back
Ole Pedersøn FAUKAL
Peder Olsen FAUCHALKari Tørresdatter HAAKENSTAD
Jens Pedersen FAUKAL
°1701
+
Notes : Gift med Marg. Polsdtr.

Hadde sønn Peder Jensen Faukal (d. 1801). Hans datter Marte var gift med Jens Jansen Bråstad fra Vardal og mor til stortingsmannen Peder Jensen Faukal.

Back
Ole Pedersøn FAUKAL
Peder Olsen FAUCHALKari Tørresdatter HAAKENSTAD
Ole Pedersen FAUKAL
°1703
+1720

Back
Ole Pedersøn FAUKAL
Peder Olsen FAUCHALKari Tørresdatter HAAKENSTAD
Paul Pedersen FAUKAL
°1706
+1771
Faukal
Notes : Det holdtes iflg Røse skifte etter ham i 1771. Arvingene var hans søsken.

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10