Jens Christensen VESTADBerte Pedersdatter FAUCHALJens Pedersøn SKREPPENBerte Nilsdatter ROGNLIEN
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPEN
Jens PEDERSEN
°Nov 1748
Grefsrud, Toten
+
Notes : Dåpsinnføring i Toten Mini3 s. 263 (1748):
Under "Onsdag d. 13. November, Bededages Pr. ved H.kirken:
Døbt Per Grefsruds dr.b. Jens. Fad: Jens Skrepenn, Jens Amlien, Lud. Dotset, Kari Amli??, Mari Amlien.
Mod. Karj Jensdr."

Iflg notat fra OS gift 8. november 1778 med enken Berthe Nilsdtr Ulven (1740-1826).

Forlovelsesinnføring, Ringsaker 1778, 29. januar: "Ungk Jens Pedersen Schyberg og enken Berthe Nilsd. Ulven. Caut. Lars Erichsen Sveumb og Joen Tollefsen Welang. Copuleret i huuset."

Back
Sosa : 132
Peder ERIKSEN
°ABT1651
+Sep 1738
Skreppen, Toten

x
Anne KRISTENSDATTER
Jens Pedersøn SKREPPEN# 
Notes : Se oppføring under Skreppen i Totens Bygdebok bd 5 Eina (1998) s. 549: "Peder Eriksen d. 1738, 87 år, g.m. Anne Kristensdatter, f. ca. 1645 (eller noe senere), d. 1723. Barn: Mari (f. ca 1672), Jens (neste bruker), Kristen (f. ca. 1693, d. 1704), Anne. Peder var i hvert fall bruker her fra 1704. Han fikk bygselseddel i 1719."

Begravelse Toten 1738, s. 377. 27/9: Peder Ericks. Skreppen, 87 aar gl.

Back
Sosa : 133
Anne KRISTENSDATTER
°About 1645
+Apr 1723

x
Peder ERIKSEN
Jens Pedersøn SKREPPEN# 
Notes : Begravelse Toten 1723 (s.114) 9/4: Ane Christensd. Skreppen, 78 Aar gl.

Back
Sosa : 134
Nils Nilsen ROGNLIEN
°About 1645
+1743

x
Mari LARSDATTER
Berte Nilsdatter ROGNLIEN# 
Notes : Se oppføring under Rognlia i Totens Bygdebok bd 5 Eina (1998), s. 547: "Nils Nilsen, f. ca. 1645 (sannsynligvis seinere), d. 1743, g.m. Mari Larsdatter Øvre Nes, Brandbu, d. 1745 (oppgitt å være 100 år, alt for høg aldersoppgave). Barn Helge (f. ca. 1680, neste bruker), Nils (dp 1707), Marte, Berte, Inger. Nils overtok en del av bruket til svigerfaren Søndre Øvre Nes i 1693. Denne gardparten overtok svogeren Ole Ingebretsen seinere, og Nils ble bruker i Rognlia. Jordgodseieren Anders Simensen i Kristiania kjøpte for øvrig Rognlia i 1693. Han eide også Søndre Øvre Nes i Brandbu."

I prestenes manntall 1664-65 er det en gård "Rognlie" og en "Rognlien", med oppsittere henholdsvis "Niels N., 28 år" og "Niels Finde, 29 år" . Kan en av de være faren?

Back
Sosa : 135
Mari LARSDATTER
°1645
Brandbu
+1745

x
Nils Nilsen ROGNLIEN
Berte Nilsdatter ROGNLIEN# 
Notes : Iflg Ingeborg Klundby på http://sites.google.com/site/klundbypaabiri/home/aner-fra-semb født 1645, fra Øvre Nes, Brandbu.

Back
Sosa : 516
Hans ALSTAD
°
+

x
Carl Hansen ALSTAD# 
Notes : Se artikkel om Alfstad ved Lena i Vestoppl. Slektshistoriel. Tidsskr. 1994 nr 3 s. 169: "Hans Alfstad nevnes som bruker av Øvre Alfstad 1612-40/41, lagrettemann i 1617 og som lensmann 1623-25. Han delte garden mellom sønnene Knut og Carl."

Back
Sosa : 257
Berte JENSDATTER
°About 1630
+Apr 1707
Haug, Toten

x
Christen Isaksen HAUG# 
Notes : Har funnet begravelsesinnføring Toten 16/4 1707: "Berte Jensd Haug, 77 år gml."

Det er overveiende sannsynlig at hun er Christens mor, siden Christens eneste kjente datter heter Berte, og han også har en sønn Jens. (Men det er ikke endelig bevist.)

Back
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Jens Christensen VESTADMari Paulsdtr RUSTAD
Berte JENSDATTER
°Apr 1732
Faukalstuen, Toten
+
Notes : Dåp Toten 1732 (s. 249), 10/4, "Skiærtorsdag Pr Ved H. Kirchen Aleene: Døbt Jens Fauchaldst. p.b. Berte. Fad: Christen og Isak Haug, Povel Fauchald, Margrete Fauchal, Margrete Haug, Berte Nilsd. Ofre Rustad."

Back
Christen Isaksen HAUGMarte CARLSDATTER
Jens Christensen VESTADMari Paulsdtr RUSTAD
Anders JENSEN
°Jul 1735
Faukalstuen, Toten
+
Notes : Dåp Toten 31/7 1735, s. 24: "Døbt Jens Faukalst. dr.br. Anders, Fad: Jens Faukal, Gunder Bokind, Per Faukal, Marg. Faukal, Berte Bokind, Karj Rudstad. Mod. Marj Polsd. int. d. 4. sept"

Back
Peder ERIKSENAnne KRISTENSDATTERNils Nilsen ROGNLIENMari LARSDATTER
Jens Pedersøn SKREPPENBerte Nilsdatter ROGNLIEN
Mari JENSDATTER
°Dec 1735
Skreppen, Toten
+
Notes : Dåp Toten 1735, s. 172, 18/12: Jens Skrepens datter Marj. Faddere: Helger Rognlien, Per Hager, Jonas Sæteren, Marte Sønstebye, Else Hager, Karj Sæteren. Mor: Berte Nielsd. Skrepen.

Back
Peder ERIKSENAnne KRISTENSDATTERNils Nilsen ROGNLIENMari LARSDATTER
Jens Pedersøn SKREPPENBerte Nilsdatter ROGNLIEN
Ane JENSDATTER
°Jun 1728
Skreppen, Toten
+
Notes : Dåp Toten 1728, s. 196 20/6: Jens Skreppens datter Ane. Faddere: Heljer Rognlien, Jacob Jerstad, Niels Rognlj, Marj Sønstebye, Berte Jerstad, Ingrj Rognlien.

Back
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPENOle Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV
Karen PEDERSDTR
°1 Apr 1791
Øvre Stolpestad, Ringsaker
+

x
Cathrine Johannesdatter SCHYBERG 
Notes : Dåp Ringsaker 1891 (s.211): "d. 6. april: Peder Pedersen Stolpestad og Anne Margrete Raws pb. Karen. Fadd: Nils Joensen Herseth, FrantsThomesen Stolpestad, Nils Qvigstad paa Schyberg, Marte Pedersd Herseth og Kari Amundsd. Stolpestad". Innføring i kladd til kirkebok (s. 39) identisk, men med fødselsdato 1. april og dåpsdato 1. mai.

Ifølge slektstavle fra T.B.S. gift med gårdbruker Guldbrandsen.

Viede Ringsaker, 24. april 1815 (nr 38): "Ungk. Ole Guldbrandsen Windjueie(?), Gaardmand 30 aar og pige Karen Pedersdtr Østre Stolpestad i Ringsager 24 aar. Forloverne: Ole Nilsen Kioss og Wern Hansen Tande. "

Født Ringsaker 15 jan, dp 4 feb 1816: Berthe. Foreldre:Ole Guldbrandsen og Karen Pedersd Mæhlum i Ring. Faddere: Hans P Mehlum og kone, ...(?).

Født Ringsaker 11 feb, dp 22 feb 1818: Agnete, Foreldre: Ole Guldbrandsen og Karen Pedersdr Lille Ringsagereje, inderster. Faddere: Arne Arnesen Sougstad og kone, Mons Syversen Nyhuus, Agnete Guldbrandsen Togstad, Christian Halvorsen Kraagvig."

(Under Qvindekiøn): Født Ringsaker 30 aug, dp 3 Sep 1820: Gønner. Foreldre: Ole Guldbrandsen og Karen Pedersdr Hoel [Vold?] Inderster. Faddere: Engebret Larsen Hershougeie, og Inger Sagedr(?) Sven Houg, Christoffer Larsen Nyhuuseje og kone, Christian Larsen Kraagvig."

Født Ringsaker 10 jan 1823 dp 16 feb(?): Pernille. Foreldre: Ole Guldbrandsen og Karen Pedersdr, Mæhlumseje i hustjeneste(?). Faddere: Hans Hansen Hershougeie og kone, Halvor Nilsen Hershougeie og kone, Christian Olsen Farbergseje.

Født Ringsaker 17. mai 1825 dp 30 jun: Ole. Foreldre: Ole Guldbrandsen og Karen Pedersdr Nordhagen Inderster Smestad selmesre(?). Faddere: Lars Markusen Hedstadeie og kone, Anders Ryen ibid og kone, Inger Lagesdr Svendhoug og Anders Larsen Smestadeie.

Karen Pedersdtr får et uekte barn Cathrine Johannesdtr Schyberg, døpt i Aker 21. juni 1829. Cathrine blir gift med murmester Christopher Frederik Bøhme (1828-1898), som har oppført mange kjente bygg i Oslo.

Innføring i feltet for foreldre ved Cathrines dåp etter anførselen om uægte: "Konen Karen Pedersdatter 37 Aar gl fra Ringsaker paa Hedemarken som har forevist politimester Gjerdrums skriftlige tilladelse af 17de August 1826 til for en tid at opholde sig i Christiania for ved Vævning at ernære sig og 2 børn, og under sit Ophold i Nordbyegaden for arbeidsmand Jacob Christophersen er bleven forløst. Hendes Ægtemand Ole [som ... skal .. i Ringsager] har hun forladt for omtrent 3 Aar siden. Barnefader anmældte sig selv Ungkarl Johannes Gunnersen i Tjeneste hos [grosserer] Young i Christiania [som anmeldte .... Hun skal være separert fra manden, men intet skrifteligt i ... ... forevist] . Fadd: Anne Pedersdtr, Ellen Jacobsdtr, Svend Guldbrandsen, Ole Guldbrandsen og Christopher Pedersen, alle i samme Gaard i Nordbyegaden."

Back
Peder Jensen SCHYBERGKari Jensdatter SKREPPENOle Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Peder Pedersen SCHYBERGAnne Margrete RAV
Johannes PEDERSEN
°Sep 1796
Stolpestad, Ringsaker
+
Notes : Dåp Ringsaker 1796 (s. 268), døpt 4. september: "Organist Peder Pedersen Stolpestad og Margrete Ravs s. Johanes. Fadd: Lensmand Ole Nielsen paa Stolpestad, Thore Pedersen Kolstad, Nils Jensen Stolpestad, Madame Nilsen ibm. og Agnete Jensd. Schyberg." Kladd til kirkebok 1795 (s. 216) identisk.

Døde ugift iflg notat fra OS.

Back
Ole Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Elias GJERDRUMAnne Margrete RAV
Ole Eliassen GJERDRUM
°22 Apr 1785
Stange
+29 Jan 1858
Christiania

x
Jørgen Herman GJERDRUM 
Notes : Biografiske opplysninger i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd III, s. 256-258. Bokholder i finansdepartementet med tittel byråsjef, senere politimester i Christiania og sist fogd.

Back
Ole Poulsen RAVRagnhild Christophersdatter SCHACK
Elias GJERDRUMAnne Margrete RAV
Magdalene GJERDRUM
°24 Jun 1787
Ringsaker
+9 May 1875
Fredrikshald
Notes : Biografiske opplysninger i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bd III, s. 256-258.

Back

By places  By names  By Sosas 
Generated by

on 6/2/2010 at 19h10